Transparență decizională

Instituția Prefectului Județul Prahova

Persoană de contact:

Elena Ozana Georgescu – Consilier – Compartiment Administrativ, Secretariat și Informatică
Date contact:

Tel 0244.593415
Fax:0244.546067
e-mail: infopublic@prefecturaprahova.ro

Raport implementare Lg. 52 – 2016