ALEGERI LOCALE PARȚIALE

 

Biroul Electoral de Circumscripție nr. 91 Șotrile

PREȘEDINTE: Judecător CRISTIAN CONSTANTINESCU

LOCȚIITOR :   Judecător  ANA TUDORA

Date de contact 

Sediul : comuna Șotrile, sat Șotrile nr. 42 – în incinta Primăriei  comunei Șotrile

e-mail: ph.sotrile@bec.ro

Tel/Fax: 0244/359234

PROGRAM

10:00 – 16:00

Material privind instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021

Material de informare a alegătorilor cu privire la regulile de exercitare a dreptului de vot la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021

PROCESE VERBALE

Ordinul Prefectului nr.  145/25.05.2021, privind numerotarea Circumscripției electorale la alegerile locale parțiale pentru Primarul Comunei Șotrile

PROCESUL VERBAL din data 27.05.2021 al Tribunalului Prahova privind desemnarea, prin tragere la sorți, a Președintelui și Locțiitorului Biroului Electoral de Circumscripție nr. 91 Șotrile

Proces-verbal din data de 16.06.2021 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021 și a locțiitorilor acestora

Proces-verbal din data de 19.06.2021 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021 și a locțiitorilor acestora

Documente BECL nr. 91 Șotrile

Proces verbal constituire BECL nr. 91 Șotrile

Proces verbal înlocuire repezentant PSD în BECL nr. 91 Șotrile

Hotărârea nr. 1 a BECL nr. 91 Șotrile privind admiterea candidaturii domnului Davidescu Daniel Bogdan

Hotărârea nr. 2 a BECL nr. 91 Șotrile privind admiterea candidaturii domnului Preda Gheorghe-Iulian

Hotărârea nr. 3 a BECL nr. 91 Șotrile privind admiterea candidaturii domnului Mosor Ionuț-Cătălin

Hotărârea nr. 4 a BECL nr. 91 Șotrile privind admiterea candidaturii domnului Broșteanu Gabriel

Proces verbal privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor

Proces verbal privind tragerea la sorţi pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot

Hotărârea nr. 5 a BECL nr. 91 Șotrile privind înlocuire unor președinți/locțiitori ai secțiilor de votare

Mai multe informații privind documentele BECL nr. 91 Șotrile puteți obține accend următorul link: https://sotrile.partiale2021.roaep.ro/comunicate/

LEGISLAȚIE

LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

HG nr, 554/2021. — privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari și un consiliu local în unele circumscripții electorale;

HG nr. 556/2021. —  privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021;

HG nr. 557/2021. — privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021

sunt disponibile aici

HG nr. nr. 555/2021 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021 este disponibilă aici

HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 ianuarie 2016 a Autorității Electorale Permanente pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale

Hotărârea AEP nr. 1/2020 privind modificarea anexei la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile loca

Instrucțiunea AEP nr. 1/2021 privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021

Mai multe informații sunt disponibile accesând următorul link: https://partiale2021.roaep.ro/legislatie/