Comunicat de presă-Ședință ordinară a CJSU Prahova pentru un nou proiect de hotărâre de guvern

Astăzi, 8.07.2019, membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova s-au întâlnit în ședință ordinară cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Analiza proceselor verbale de constatare/evaluare a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, produse în județul Prahova.
  2. Informarea CJSU Prahova privind situația locuințelor afectate de inundații în luna iunie 2019 și aprobarea gradului de avariere conform prevederilor art.4 aln.2, lit.b. din HG 345/2019.
  3. Aprobarea „Planului de măsuri pentru prevenirea și atenuarea efectelorcaniculei și secetei prelungite al județului Prahova pentru anul 2019”
  4. Aprobarea actualizării ”Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului județean pentru Situații de Urgență Prahova” din anul 2017 și a anexelor acestuia.
  5. Analiza răspândirii virusului de pestă porcină africană în România și stabilirea măsurilor care se impun pentru evitarea apariției focarelor în județul Prahova.

 

Membrii CJSU Prahova au aprobat întocmirea proiectului de hotărâre de guvern privind alocarea unei sume din fondul de intervenție la dispoziția guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în județul Prahova în perioada iunie-iulie 2019.

 

Urmare a constatării pagubelor produse de fenomenele meteo-hidrologice periculoase și evaluării acestora a fost propusă alocarea sumei de peste 60.000 mii lei pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în perioada 12.06-3.07.2019 pentru aducarea la starea inițială sau punerea în siguranță a unor elemente de infrastructură (refaceri drumuri, punți pietonale, apărări de mal, consolidare versant etc) în următoarele unități administrativ-teritoriale: Ploiești, Comarnic, Vălenii de Munte, Apostolache, Bătrâni, Cerașu, Chiojdeanca, Drajna, Izvoarele, Măneciu, Posești, Starchiojd, Tătaru, Târgșoru Vechi și Consiliul Județean Prahova