COMUNICAT PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT PRIN INTERMEDIUL URNEI SPECIALE PE MOTIV DE BOALĂ SAU INVALIDITATE

Ploiești, 30.11.2020

COMUNICAT PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT PRIN INTERMEDIUL URNEI SPECIALE PE MOTIV DE BOALĂ SAU INVALIDITATE

 

Alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate pot depune cereri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, dacă au domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia electorală în care se află secţia de votare.

Cererea de vot prin intermediul urnei speciale se depune la secţia de votare cea mai apropiată de imobilul unde se solicită deplasarea echipei  formate la nivelul biroului electoral al secției de votare.

Cererea de vot prin intermediul urnei speciale poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane, trebuie să fie datată şi semnată olograf de către alegătorul care solicită urna specială şi cuprinde, în mod obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, conform menţiunilor din actul de identitate ori dovada de reşedinţă, după caz, adresa imobilului unde se solicită deplasarea echipei formate, seria şi numărul actului de identitate, precum şi numărul de telefon.

              Cererea de vot prin intermediul urnei speciale trebuie să fie însoţită de copii ale oricărui act din care rezultă boala, starea de sănătate ori de invaliditate; din conţinutul înscrisurilor primite trebuie să se poată stabili lipsa posibilităţii alegătorului de a se autodeplasa ia sediul secţiei de votare, nefiind necesar ca acestea să cuprindă în mod expres sintagma „persoană netransportabilă”.

Cererile de vot prin intermediul urnei speciale formulate de alegătorii indicați  pot fi depuse la biroul electoral al secţiei de votare cel mai târziu în preziua votării – 5 decembrie 2020, între orele 18.00-20.00.

Prin excepţie, cererile de vot prin intermediul urnei speciale, precum şi copiile actelor din care rezultă boala, starea de sănătate ori de invaliditate pot fi depuse, prin intermediul oricărei persoane, și la Biroul Electoral de Circumscripţie nr.31 Prahova, până la data de 4 decembrie 2020. Cererile şi documentele primite de biroul electoral de circumscripţie  sunt transmise prin intermediul instituţiei prefectului, până cel mai târziu în data de 6 decembrie 2020, ora 10,00, biroului electoral al secţiei de votare celei mai apropiate de imobilul la care s-a solicitat deplasarea urnei speciale.