COMUNICAT PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT PRIN INTERMEDIUL URNEI SPECIALE PENTRU PERSOANELE AFLATE ÎN CARANTINĂ SAU ÎN IZOLARE LA DOMICILIU

Ploiești, 30.11.2020

COMUNICAT PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT PRIN INTERMDIUL URNEI SPECIALE PENTRU PERSOANELE AFLATE ÎN CARANTINĂ SAU ÎN IZOLARE LA DOMICILIU

Cetăţeanul cu drept de vot aflat în carantină la domiciliu, în locaţia declarată ori într-un spaţiu special desemnat de către autorităţile competente, conform Legii nr. 136/2020 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1309/2020, poate vota prin intermediul urnei speciale dacă depune o cerere în acest sens şi copia deciziei de carantină, emisă de direcţia de sănătate publică judeţeană.

Cetăţeanul cu drept de vot aflat în izolare la domiciliu, în locaţia declarată ori într-un spaţiu special desemnat de către autorităţile competente, conform Legii nr. 136/2020 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1309/2020, poate vota prin intermediul urnei speciale dacă depune o cerere în acest sens şi copia unuia dintre următoarele documente:

  1. a) biletul de externare din unitatea sanitară care confirmă diagnosticul şi indicaţia
    de izolare;
  2. b) decizia de izolare emisă de direcţia de sănătate publică judeţeană/a
    municipiului Bucureşti;
  3. c) rezultatul testării COVID-19 RT-PCR (pozitiv) din ultimele 14 zile.

Cererea de vot prin intermediul urnei speciale se depune la secţia de votare cea mai apropiată de imobilul unde se solicită deplasarea echipei  formate la nivelul biroului electoral al secției de votare.

Cererea de vot prin intermediul urnei speciale poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane, trebuie să fie datată şi semnată olograf de către alegătorul care solicită urna specială şi cuprinde, în mod obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, conform menţiunilor din actul de identitate ori dovada de reşedinţă, după caz, adresa imobilului unde se solicită deplasarea echipei formate, seria şi numărul actului de identitate, precum şi numărul de telefon.

            Cererile de vot prin intermediul urnei speciale formulate de alegătorii indicați  pot fi depuse la biroul electoral al secţiei de votare cel mai târziu în preziua votării – 5 decembrie 2020, între orele 18.00-20.00, dar și la Biroul Electoral de Circumscripţie nr.31 Prahova, până la data de 4 decembrie 2020.

            Cetăţenii cu drept de vot aflaţi în carantină sau în izolare la domiciliu, cărora nu li s-au eliberat documentele prevăzute enumerate mai sus, pot transmite, prin orice mijloace, până la data de 4 decembrie 2020, Biroului Electoral de Circumscripţie nr.31 Prahova, cereri privind emiterea documentelor necesare exercitării votului prin intermediul urnei speciale, conform modelului prevăzut în anexa la Decizia nr.40/2020, republicată, a Biroului Electoral Central.

Biroul electoral de circumscripţie asigură transmiterea, de îndată, către direcţia de sănătate publică judeţeană, a listei persoanelor care au transmis asemenea cereri, în vederea luării măsurilor necesare pentru emiterea urgentă a documentelor   necesare exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale.