COMUNICAT PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT PRIN INTERMEDIUL URNEI SPECIALE PENTRU PERSOANELE INTERNATE

Ploiești, 30.11.2020

COMUNICAT PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT PRIN INTERMEDIUL URNEI SPECIALE PENTRU PERSOANELE INTERNATE

 

Alegătorii care, la data scrutinului, vor fi internaţi într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea aşezăminte sociale publice sau private, pot solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, dacă au domiciliul sau reşedinţa în judeţul sau în municipiul Bucureşti, după caz, pe raza căruia se află unitatea respectivă.

Cererile de votare prin intermediul urnei speciale, formulate de către alegătorii internați, trebuie datate şi semnate olograf şi vor cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, seria şi numărul actului de identitate al fiecărui alegător.

Cererile de vot prin intermediul urnei speciale formulate de alegătorii internați pot fi depuse în preziua votării – 5 decembrie 2020, între orele 18.00-20.00, la secţiile de votare din localitatea în care se află unitatea respectivă, stabilite prin Decizia nr. 33/30.11.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie nr.31 Prahova.

Cererile de vot prin intermediul urnei speciale formulate de către alegătorii internați pot fi depuse prin intermediul oricărei persoane, și la biroul electoral de circumscripţie, până la data de 4 decembrie 2020. Cererile şi documentele primite de biroul electoral de circumscripţie sau oficiul electoral, după caz, sunt transmise prin intermediul instituţiei prefectului, până cel mai târziu în data de 6 decembrie 2020, ora 10.00, birourilor electorale ale secţiilor de votare stabilite prin decizia biroului electoral de circumscripţie.