Documente necesare pentru eliberarea unei autorizaţii de circulaţie provizorie

Ca urmare a modificărilor legislative privind operațiuniile de autorizare provizorie vehicul, cei interesați sunt sfătuiți să consulte, în regim de urgență prezentarea de mai jos sau secțiunea Documente Necesare disponibilă pe pagina de internet, www.drpciv.ro, înainte de a se prezenta la ghișeu pentru operațiunea de autorizare provizorie vehicul.

1. Cererea solicitantului;

2. Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

3. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului, în original și în copie;

4. Documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine în cazul vehiculului care a mai fost înmatriculat în alt stat, în original și în copie.

În lipsa acestor documente, autorizarea provizorie pentru circulație se va efectua pentru o perioadă de maximum 5 zile, dar care nu poate depăși data la care expiră asigurarea de răspundere civilă auto obligatorie.

5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;

6. Dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie -13 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

7. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu nr. provizoriu – (vezi tarife) se poate achita la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

8. Copia declarației vamale, după caz, pentru vehiculele achiziţionate din afara UE, pentru care se solicită autorizarea de circulaţie provizorie pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau pentru perioade care, cumulate, depăşesc 30 de zile.

9. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Cererea poate fi descărcată accesând următorul link: https://www.drpciv.ro/document-details/inmatriculari/5ab13192fa4e9422012c2b90