Informare de presă privind hotărârile adoptate în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din data de 16 octombrie 2020

Ploiești, 16.10.2020

 

Informare de presă privind ședința

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova

din 16 octombrie 2020

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova s-a întrunit astăzi, 16 octombrie 2020, ora 17:00, într-o nouă ședință, organizată în sistem audioconferință, pentru a supune dezbaterii și aprobării Hotărârea nr.61/16.10.2020 pentru modificarea scenariilor de lucru pentru mai multe unități de învățământ, situații generate fie de creșterea/scăderea ratei de infectare cu SARS-CoV-2, raportată la mia de locuitori, fie de apariția unor cazuri de COVID-19 în rândul elevilor și/sau personal didactic și auxiliar, și Hotărârea nr. 62/16.10.2020 privind aprobarea unor noi măsuri pentru combaterea răspândirii infecției cu noul coronavirus.

          Prin Hotărârea nr. 61/16.10.2020 au fost dispuse următoarele:

          În 14 unități de învățământ preuniversitar din județul Prahova s-a instituit desfășurarea activităților didactice prin participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unitățile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie (Scenariul 1), la propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, avizate de Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Direcția de Sănătate Publică Prahova, astfel:

Nr.

crt.

Denumire unitate școlară Scenariu
1 Școala Gimnazială com Filipeștii de Târg cu structuri Scenariu 1
2 Școala Gimnazială Marginenii de Jos com Filipeștii de Târg cu structuri Scenariu 1
3 Liceul Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil Scenariu 1
4 Școala Gimnazială nr.1 Mizil Scenariu 1
5 Școala Gimnazială ”Sf. Nicolae” Mizil Scenariu 1
6 Școala Gimnazială com. Tinosu cu structuri Scenariu 1
7 Școala Gimnazială ”Mitropolit Pimen Georgescu” com. Provița de Sus cu structuri fără cls.I Scenariu 1
8 Școala Gimnazială com. Poienarii Burchi cu structuri Scenariu 1
9 Liceul Tehnologic ”Constantin Cantacuzino” Băicoi cu structuri (cu excepția clasa a VIII-on line) Scenariu 1
10 Școala Gimnazială Liliești Băicoi Scenariu 1
11 Grădinița pn si pp Băicoi cu structuri Scenariu 1
12 Școala Gimnazială com. Ariceștii Rahtivani cu structuri Scenariu 1
13 Școala Gimnazială Nedelea Ariceștii Rahtivani Scenariu 1
14 Școala Gimnazială com. Talea cu structuri Scenariu 1

 

Notă: pp = program prelungit

pn = program normal

 

          Pentru alte 39 de unități de învățământ preuniversitar din județul Prahova enumerate mai jos, s-a dispus desfășurarea activităților didactice prin participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi venirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie (Scenariul 2), la propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, avizate de Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Direcția de Sănătate Publică Prahova, astfel:

Nr.

crt.

Denumire unitate școlară Scenariu
1 Grădinița pp Ploieștiori comuna Blejoi Scenariu 2
2 Grădinița pp nr. 30 Ploiești – grupa mare Scenariu 2
3 Colegiul Economic ”Virgil Madgearu ” Ploiești Scenariu 2
4 Școala Gimnazială ”Nicolae Simache” Ploiești –CLASA IIC Scenariu 2
5 Școala Gimnazială com. Berceni cu structuri Scenariu 2
6 Școala Gimnazială com. Secaria cu structuri Scenariu 2
7 Sc Profesionala com. Starchiojd cu structuri Scenariu 2
8 Școala Gimnazială com Poseștii Pământeni cu structuri Scenariu 2
9 Școala Gimnazială ”Eroilor” com Lipănești cu structuri Scenariu 2
10 Școala Gimnazială com. Brazi cu structuri Scenariu 2
11 Școala Gimnazială ”Prof. Oprea Mihai” Negoiești com. Brazi cu structuri Scenariu 2
12 Școala Gimnazială com. Balta Doamnei cu structuri Scenariu 2
13 Școala Gimnazială Tăriceni com. Șirna cu structuri Scenariu 2
14 Grădinița pn nr.1 Vălenii de Munte cu structuri fără Grădinița pp nr.5 Scenariu 2
15 Școala Gimnazială com. Cărbunești cu structuri Scenariu 2
16 Școala Gimnazială ”Ioan Moga” sat Ditești com. Filipeștii de Pădure Scenariu 2
17 Grădinița pp nr.2 Filipeștii de Pădure cu structuri Scenariu 2
18 Școala Gimnazială ”Constantin Stere” com Bucov cu structuri Scenariu 2
19 Școala Gimnazială ”Mihai Vodă” Pleașa com Bucov cu structuri Scenariu 2
20 Liceul Teoretic ”Șerban Voda” Slănic cu structuri Scenariu 2
21 Școala Profesională com. Sângeru Scenariu 2
22 Școala Gimnazială ”Gheorghe Lazar” com. Bărcănești cu structuri Scenariu 2
23 Școala Gimnazială com. Florești Scenariu 2
24 Școala Gimnazială ”Sf. Vasile ” Ploiești-pt .cls.VIII C Scenariu 2
25 Colegiul Ferdinand I Măneciu –  Clasa XC Scenariu 2
26 Școala Profesională Specială peni Scenariu 2
27 Grădinița pp nr 40 Ploiești – grupa mijlocie Scenariu 2
28 Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii ”V. Slăvescu” Ploiești-Cls.XI C Scenariu 2
29 Colegiul ”M. Cantacuzino ” Sinaia cu structuri Scenariu 2
30 Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Ploiești Scenariu 2
31 Școala Primara nr.2 Vălenii de Munte Scenariu 2
32 Școala Primara nr.4 Vălenii de Munte Scenariu 2
33 Grădinița pn Belciug com. Drăgănești Scenariu 2
34 Școala Primară ”Leonida Secrețeanu” Bărăitaru com. Drăgănești Scenariu 2
35 Școala Primară Miroslavesti com. Puchenii Mari Scenariu 2
36 Școala Primara Odăile com. Puchenii Mari Scenariu 2
37 Școala Primara Pantazi com. Valea Călugarească Scenariu 2
38 Școala Gimnazială „M. Eminescu” Ploiești Scenariu 2
39 Școala Gimnazială Provița de Jos cu structuri Scenariu 2

 

 Pentru 18 de unități de învățământ preuniversitar din județul Prahova s-a dispus suspendarea cursurilor școlare organizate în modalitatea „față în față” și trecerea la Scenariul 3 (participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online), la propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, avizate de Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Direcția de Sănătate Publică Prahova, pe o perioadă de 14 zile.

În perioada de suspendare a cursurilor ca urmare a apariției cazurilor confirmate de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2, conducerile instituţiilor de învăţământ vor dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii:

 1. a) curăţenia şi aerisirea claselor/sălilor;
 2. b) dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor instituţiei de învăţământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete;
 3. c) pe perioada celor 14 zile de suspendare toţi contacţii direcţi din cadrul instituţiei de învăţământ ai cazurilor confirmate vor fi izolaţi/carantinaţi la domiciliu.

          Unitățile de învătâmânt preuniversitar pentru care se dispune trecerea la Scenariul 3, sunt:

Nr.

crt.

Denumire unitate școlară Scenariu
1 Școala gimnaziala „Elena Doamna” Ploiești – toate clasele V-VIII Scenariu 3
2 Grădinița Bucov – grupa mare pp Scenariu 3
3 Școala Angels Păulești Scenariu 3
4 Grădinița nr. 2 Filipeștii de Pădure – grupa mare Scenariu 3
5 Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă” Urlați – clasa a VII-a B (prima jumătate) și clasa a IX-a D (prima jumătate) Scenariu 3
6 Colegiu National ”I.L. Caragiale ” Ploiești-Clasa VII C – gr.2 Scenariu 3
7 Colegiul National „Nicolae Grigorescu” Câmpina Scenariu 3
8 Școala Gimnazială com. Sălciile cu structuri Scenariu 3
9 Școala Gimnazială com. Scorțeni cu structuri Scenariu 3
10 Școala Gimnazială com. Surani cu structuri Scenariu 3
11 Școala Gimnazială com. Gura Vadului cu structuri Scenariu 3
12 Școala Gimnazială ”Laurențiu Fulga” com. Fulga cu structuri Scenariu 3
13 Liceul Teoretic ”Aurel Vlaicu” Breaza cu structuri Scenariu 3
14 Liceul Teoretic Filipeștii de Pădure și structura Liceul Tehnologic Filipeștii de Pădure Scenariu 3
15 Colegiul ”Ferdinand I” Măneciu–Cls.I A Scenariu 3
16 Grădinița pp ”SEVA” com. Blejoi Scenariu 3
17 Grădinița pp ”Mirabela ” com. Păulesti Scenariu 3
18 Centrul Școlar Educație Incluzivă Breaza Scenariu 3

 

          Prin Hotărârea nr. 62/16.10.2020, în funcție de rata de incidență cumulativă a COVID 19 la 1000 de locuitori, au fost dispuse următoarele:

Începând cu data de 17.10.2020, în unitățile administrativ-teritoriale din județul Prahova unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori purtarea măștii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise, cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de autobuz, peroane şi altele asemenea), zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale şi în proximitatea instituţiilor de învăţământ până la o distanţă de 50 m de intrarea în perimetrul şcolii.

          Începând cu data de 17.10.2020, în unitățile administrativ-teritoriale din județul Prahova unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise.

Administratorii sau proprietarii spaţiilor publice deschise din aceste localități vor afişa la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile respective.

          Din data de 17.10.2020, în unitățile administrativ-teritoriale din județul Prahova unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1000 de locuitori, se dispune:

          – activitatea în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului;

          – activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00;

          – activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6:00-23:00;

          – activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului.

Comitetele Locale pentru Situații de Urgență din unitățile administrativ teritoriale menționate vor identifica operatorii economici care desfășoară astfel de activități și le vor aduce la cunoștință dispozițiile prezentei hotărâri.

Începând cu data de 17.10.2020, în unitățile administrativ-teritoriale din județul Prahova unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, se dispune:

          – activitatea în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;

          – activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00;

          – activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00;

          – activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului .

Începând cu data de 17.10.2020, în unitățile administrativ-teritoriale din județul Prahova unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile depășește 3/1000 de locuitori, se dispune:

          – activitatea în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;

          – activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă; se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

          – activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități; se permite, de asemenea, prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

          – activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă .

          Comitetele Locale pentru Situații de Urgență din unitățile administrativ teritoriale vor identifica operatorii economici care desfășoară activități și le vor aduce la cunoștință dispozițiile prezentei hotărâri.

Rata incidenței cumulative a COVID-19 la 1000 de locuitori pe localități (UAT)

la data de 16.10.2020

pentru perioada 02.10.2020 – 15.10.2020:

 1. PĂULEȘTI 5,30
 2. SĂLCIILE 4,22
 3. GURA VADULUI 3,79
 4. PLOPU 3,68
 5. BLEJOI 3,41
 6. BREAZA 3,34
 7. SURANI 3,31
 8. FULGA 3,29
 9. MĂNEȘTI 3,06
 10. BERCENI 2,98
 11. ALBEȘTI-PALEOLOGU 2,75
 12. CIORANI 2,74
 13. BANEȘTI 2,29
 14. PLOPENI 2,28
 15. PROVIȚA DE JOS 2,24
 16. BABA ANA 2,20
 17. POIENARII BURCHII 2,15
 18. COCORĂȘTII MISLII 2,12
 19. PLOIEȘTI 2,06
 20. TÂRGȘORU VECHI 2,04
 21. TOMȘANI 1,86
 22. SLĂNIC 1,84
 23. BĂLȚEȘTI 1,81
 24. POSEȘTI 1,80
 25. COLCEAG 1,76
 26. MĂNECIU 1,74
 27. IORDĂCHEANU 1,71
 28. LIPĂNEȘTI 1,70
 29. PUCHENII MARI 1,69
 30. SECĂRIA 1,67
 31. STARCHIOJD 1,66
 32. BĂICOI 1,63
 33. COMARNIC 1,58
 34. GHERGHIȚA 1,57
 35. BUCOV 1,56
 36. ADUNAȚI 1,52
 37. ȘIRNA 1,50
 38. PĂCUREȚI 1,50
 39. SINAIA 1,42
 40. SCORȚENI 1,41
 41. COCORĂȘTII COLȚ 1,37
 42. ARICEȘTII RAHTIVANI 1,32
 43. CÂMPINA 1,32
 44. VĂLENII DE MUNTE 1,31
 45. DRĂGĂNEȘTI 1,26
 46. BĂRCĂNEȘTI 1,26
 47. VADU SĂPAT 1,25
 48. CĂRBUNEȘTI 1,19
 49. BRAZI 1,18
 50. GURA VITIOAREI 1,16
 51. DUMBRAVA 1,11
 52. VALEA CĂLUGĂREASCĂ 1,11
 53. MĂGURENI 1,10
 54. SÂNGERU 1,08
 55. TĂTARU 1,08
 56. VÂLCĂNEȘTI 1,08
 57. FILIPEȘTII DE PĂDURE 1,05
 58. GORGOTA 1,03
 59. URLAȚI 1,02
 60. FÂNTÂNELE 1,02

61.FILIPEȘTII DE TÂRG              0,96

 1. BĂTRÂNI 0,96
 2. GORNET-CRICOV 0,92
 3. CERAȘU 0,90
 4. FLOREȘTI 0,89
 5. BALTA DOAMNEI 0,86
 6. BOLDEȘTI-SCĂENI 0,86
 7. TINOSU 0,85
 8. AZUGA 0,85
 9. ARICEȘTII ZELETIN 0,84
 10. MIZIL 0,81
 11. POIANA CÂMPINA 0,80
 12. TELEGA 0,76
 13. VĂRBILĂU 0,75
 14. BUȘTENI 0,73
 15. ALUNIȘ 0,62
 16. BREBU 0,56
 17. OLARI 0,52
 18. PROVIȚA DE SUS 0,52
 19. CORNU 0,47
 20. IZVOARELE 0,47

82 .VALEA DOFTANEI                 0,47

 1. PREDEAL-SĂRARI 0,45
 2. ȘTEFEȘTI 0,44
 3. PODENII NOI 0,40

86.DRAJNA                                 0,37

 1. GORNET 0,36
 2. ȘOIMARI 0,33
 3. TEIȘANI 0,28
 4. DUMBRĂVEȘTI 0,28
 5. CEPTURA 0,23
 6. MĂGURELE 0,22
 7. RÂFOV 0,18
 8. APOSTOLACHE 0,00
 9. BERTEA 0,00
 10. BOLDEȘTI-GRĂDIȘTEA 0,00
 11. CĂLUGĂRENI 0,00
 12. CHIOJDEANCA 0,00
 13. COSMINELE 0,00
 14. JUGURENI 0,00
 15. LAPOȘ 0,00
 16. SALCIA 0,00
 17. ȘOTRILE 0,00
 18. TALEA 0,00

Instituția Prefectului – Județul Prahova

16 octombrie 2020