Informare privind noile tarife stabilite pentru permisele de conducere și certificatele de înmatriculare, emise începând cu data de 17.06.2020

Ploiești, 19.06.2020

Informare privind noile tarife stabilite pentru

permisele de conducere și certificatele de înmatriculare,

emise începând cu data de 17.06.2020

                   Pentru a veni în sprijinul cetățenilor care au achitat taxele aferente eliberării permisului de conducere sau a certificatului de înmatriculare anterior datei de 17 iunie 2020, se acordă un termen de grație de 30 de zile calendaristice pentru ridicarea documentelor la tariful deja achitat – conform Comunicatul nr. 7877/17.06.2020 al Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (R.A. A.P.P.S.).

                   După expirarea acestui termen, la ridicarea documentelor (permis de conducere sau certificat de înmatriculare), în baza chitanțelor de plată emise anterior datei de 17 iunie, cetățenii vor achita diferența de preț existentă între tariful în vigoare și cel anterior datei menționate.

                   Noile tarife practicate aferente eliberării permisului de conducere sau a certificatului de înmatriculare, începând din data de 17 iunie 2020, sunt:

  • permis conducere – 89 lei;
  • certificat de înmatriculare – 49 lei.

 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL PRAHOVA

19 IUNIE 2020