NOU- Informații utile pentru persoanele înscrise în Programul „RABLA“. Măsurile sunt valabile pe durata stării de urgență

 

Având în vedere măsurile dispuse la nivel național, privind limitarea sau încetarea temporară a activității cu publicul, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, începând cu data de 26.03.2020, operațiunea de radiere din circulație a unui vehicul uzat, participant în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național „RABLA“, va fi efectuată din oficiu, în conformitate cu prevederile art.17, alin.(5), lit.a) din O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor care a efectuat înmatricularea acestuia, în baza transmiterii către această instituție a certificatului de distrugere, în format electronic, de către operatorul economic autorizat care a emis acest document.

Dovada radierii din circulație a unui vehicul aflat în situația anterior menționată va fi transmisă, de îndată, titularului înmatriculării, la ultima adresă de domiciliu existentă în Registrul Național de Evidență a Permiselor de Conducere și a Vehiculelor Înmatriculate.

Precizăm faptul că, finalitatea acestui demers va fi reprezentată de efectuarea operațiunii de radiere din circulație a vehiculelor, fără a mai fi necesară prezentarea, de către proprietari, la ghișeele Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, a documentelor prevăzute de art.25 al O.M.A.I. nr.1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu respectarea termenelor stabilite în legislația aplicabilă Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național.

Cei interesați pot afla informații și prin intermediul adresei de Email: permiseinmatriculari@prefecturaprahova.ro, la telefon: 0244302136; Fax: 0244511117