NOU – MODELUL ACTUALIZAT AL DECLARAȚIEI PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr.3/24.03.2020, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă doar în baza unei declarații pe proprie răspundere și/sau a unei adeverințe eliberată de către angajator.

Documentul poate fi redactat/completat de pe PC/laptop în câmpurile predefinite, în formatul PDF, necesitând ulterior tipărirea și semnătura olografă a titularului.

De asemenea, documentul poate fi tipărit și completat olograf („de mână”) în câmpurile predefinite, necesitând totodată semnătura olografă a titularului.

Totodată, declarația pe proprie răspundere poate fi redactată integral olograf, cu preluarea tuturor elementelor din modelul declarației pe proprie răspundere pus la dispoziție.

https://cdn.stirioficiale.ro/storage/26MODEL%20Declaratie%20proprie%20raspundere%202503.pdf?fbclid=IwAR0l8ne5DQQhyWzcKOtyTqSzP_4W-Ev0-UOr-b0Qw1z9jp9IEatveEaNWd0 

https://cdn.stirioficiale.ro/storage/MODEL%20Adeverinta%20pentru%20angajatori.pdf?fbclid=IwAR1mdenRi1dN4O1jKsIzaLoT4P3LvOiu0t1n1wpjl3caZxT98sVKzKfJzjI