Ședința Colegiului Prefectural al Județului Prahova

Astăzi, 24 iulie 2019, s-a desfașurat, sub conducerea domnului Emil Drăgănescu – Subprefectul Județului Prahova, ședința ordinară a Colegiului Prefectural al Județului Prahova. În cadrul ședinței au fost prezentate, de către reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă, Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială și ai Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova, materiale privind:

  • Rezultatele activităţii de control în domeniul relaţiilor de muncă desfăşurate în semestrul I 2019;
  • Rezultatele activităţii de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă desfăşurate în semestrul I 2019;
  • Noutăţi legislative din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii.
  • Prezentarea, caracteristicile și descrierea beneficiilor de asistență socială la nivelul județului Prahova.
  • Rezultatele campaniilor tematice naționale de control desfășurate de către compartimentul de Inspecție Socială.
  • Modificările legislative din ultimul an și impactul lor asupra beneficiarilor și al bugetului.
  • Strategia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca 2014-2020 – Stadiul realizarii Programului de Ocupare si a indicatorilor de performanta la data de 30.06.2019;
  • Modernizarea Serviciului Public de Ocupare;
  • Stadiul implementarii proiectelor cu finantare europeana.

În cadrul acestei ședințe a fost adoptată Hotărârea a Colegiului Prefectural privind aprobarea stadiului realizarii Planului de acțiune în vederea implementării Programului de Guvernare 2018-2020, la nivelul județului Prahova, pentru semestrul I 2018.