23 octombrie 2020

Informare de presă privind ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova din 23 octombrie 2020

Ploiești, 23.10.2020

Informare de presă privind ședința

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova

din 23 octombrie 2020

 

            Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova s-a întrunit astăzi, 23 octombrie 2020, în ședință extraordinară, organizată în sistem audioconferință, pentru a supune dezbaterii și aprobării Hotărârea nr.65/23.10.2020 pentru modificarea scenariilor de lucru pentru mai multe unități de învățământ, situații generate fie de creșterea/scăderea ratei de infectare cu SARS-CoV-2, raportată la mia de locuitori, fie de apariția unor cazuri de COVID-19 în rândul elevilor și/sau personal didactic și auxiliar, și Hotărârea nr. 66/23.10.2020 privind aprobarea unor noi măsuri pentru combaterea răspândirii infecției cu noul coronavirus.

          Prin Hotărârea nr. 65/23.10.2020 au fost dispuse următoarele:

          Urmare a avizului Direcției de Sănătate Publică Prahova, pentru Școala gimnazială „Mitropolit Pimen Georgescu” din comuna Provița de Sus, cls I, s-a dispus trecerea la Scenariul 1 (desfășurarea activităților didactice prin participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie).

            Urmare a avizului Direcției de Sănătate Publică Prahova, pentru 6 unități de învățământ preuniversitar din județul, s-a dispus trecerea la Scenariul 2 (desfășurarea activităților didactice prin participarea zilnică a tuturor preşcolarilor, elevilor din învăţământul primar și a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, şi revenirea parţială – prin rotaţie de 1-2 săptămâni – a elevilor din celelalte clase, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie).

Cele 6 unități de învățământ preuniversitar pentru care s-a dispus trecerea la Scenariul 3 sunt:

Nr. crt. Denumire unitate școlară Scenariu
1. Școala Gimnazială „Nestor Urechia” Bușteni, cls a VIII-a Scenariu 2
2. Școala Gimnazială „Inv. Radu Ion”, sat Vadu-Parului-structura Școala Gimnazială „Dimitrie Sfetescu ”, comuna Albești-Paleologu Scenariu 2
3. Școala Gimnazială „ I.A. Bassarabescu”, Ploiești Scenariu 2
4. Școala Gimnazială „ H.M. Berthelot”, Ploiești, cls. II-a B Scenariu 2
5. Școala Gimnazială Vadu Parului – Grădinița Cioceni, comuna Albești-Paleologu Scenariu 2
6 Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Ploiești Scenariul 2

                         Pentru alte 19 unități de învățământ preuniversitar din județul Prahova s-a dispus suspendarea cursurilor școlare organizate în modalitatea „față în față” și trecerea la Scenariul 3 (participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online), la propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, avizate de Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Direcția de Sănătate Publică Prahova, pe o perioadă de 14 zile.

(2) În perioada de suspendare a cursurilor, conducerile instituţiilor de învăţământ vor dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii:

a) curăţenia şi aerisirea claselor/sălilor;

b) dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor instituţiei de învăţământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete;

c) pe perioada celor 14 zile de suspendare toţi contacţii direcţi din cadrul instituţiei de învăţământ ai cazurilor confirmate vor fi izolaţi/carantinaţi la domiciliu.

Unitățile de învățământ preuniversitar pentru care s-a dispus trecerea la Scenariul 3 sunt:

Nr. crt. Denumire unitate școlară Scenariu
1. Grădinița cu program normal nr. 1 Vălenii de Munte Scenariu 3
2. Școala Gimnazială Cioranii de Sus, com Ciorani , cls. V-VIII Scenariu 3
3. Liceul Tehnologic Cioranii de Jos, com Ciorani, cls. V-XII Scenariu 3
4. Liceul Teoretic „Gr. Tocilescu” Mizil, cls. A XII-a A Scenariu 3
5. Colegiul National „Al.I.Cuza” Ploiești Scenariu 3
6. Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Ploiești-cls a IX-a A Scenariu 3
7. Școala Gimnazială „ Toma Caragiu” Ploiești Scenariu 3
8. Școala Gimnazială. Com Secăria, cls a VII-a Scenariu 3
9. Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu” Vălenii de Munte Scenariu 3
10. Școala Gimnazială. „Sf Vineri” Ploiești, cls a II-a B Scenariu 3
11. Colegiul Național „Militar D. Cantemir” Breaza Scenariu 3
12. Colegiul Național „I.L.Caragiale”, municipiul Ploiești, cls. 0-IV Scenariu 3
13. Gradinița cu PN (2 grupe), sat Brazi-structură a Școlii Gimnaziale , comuna Brazi Scenariu 3
14. Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, municipiul Ploiești Scenariu 3
15. Liceul „Carol ”, orașul Plopeni Scenariu 3
16. Școala Gimnazială, sat Catina-structuri ale Școlii Gimnaziale, comuna Florești Scenariu 3
17. Colegiul „M. Cantacuzino” Sinaia Scenariu 3
18. Liceul Tehnologic „C. Cantacuzino”, Baicoi, cls a-IX-a C Scenariu 3
19. Școala Gimnazială „T. Savulescu”, Izvoarele –cls. A IV-a Scenariu 3

                   Prin Hotărârea nr. 66/23.10.2020, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova, față de rata de incidență cumulată a cazurilor, în ultimele 14 zile, pe localități, pentru acele localități în care incidența cumulată este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori, respectiv: Gorgota (2,26), Sinaia (2,22), Balta Doamnei (2,16), Tinosu (2,12), Bărcănești (2,10), Vălenii de Munte (1,96), Bușteni (1,89), Cocorăștii Colț (1,71), Drăgănești (1,69), Cornu (1,66), Ariceștii Rahtivani (1,56), Boldești-Scăeni (1,54), dispune:

– Comitetele Locale pentru Situații de Urgență din unitățile administrativ-teritoriale enumerate vor informa persoanele fizice/persoanele juridice/autoritățile care au locuința/sediul social/punct de lucru în aceste unități administrativ-teritoriale cu privire la obligația respectării măsurilor prevăzute de H.G. nr. 856/2020.

Aplicarea în mod corespunzător a prevederilor Hotărării C.J.S.U. Prahova nr. 62/16.10.2020 care nu sunt contrare Hotărârii nr. 66/23.10.2020.

     Măsurile specifice prevăzute de H.G. nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pentru localitățile în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori, care vor trebui aplicate și respectate, sunt:

  1. purtarea măștii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise, cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de autobuz, peroane şi altele asemenea), zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale şi în proximitatea instituţiilor de învăţământ până la o distanţă de 50 m de intrarea în perimetrul şcolii. Administratorii/Proprietarii spaţiilor publice deschise afişează la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile respective;
  2. organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;
  3. organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in este interzisă;
  4. organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale este interzisă;
  5. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00;
  6. activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00;
  7. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

 

Instituția Prefectului – Județul Prahova

23 octombrie 2020