Pașapoarte Pașapoarte
Permise și înmatriculări auto Permise și înmatriculări auto
Apostilă Apostilă

Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local, garantul respectării legii și a ordinii publice la nivelul județului şi conduce  serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.
Activitatea prefectului se întemeiază pe principiile legalității, imparţialității şi obiectivității, transparenţei şi liberului acces la informaţiile de interes public, eficienţei, responsabilității, profesionalizării și orientării către cețățean.
Prahovenii trebuie să știe că au în prefect un partener care îi ascultă, îi înțelege și folosește toate pârghiile puterii cu care a fost investit pentru a le asigura un climat de pace socială, de ordine și siguranță publică.
Prefectul este și un factor de stabilitate socială, administrativă și economică pentru un județ important precum Prahova.
PREFECT,
Emil DRĂGĂNESCU