⭕️𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐑𝐄 – 𝐃𝐈𝐒𝐂𝐎𝐍𝐅𝐎𝐑𝐓 𝐎𝐋𝐅𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕 𝐈̂𝐍 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐔𝐋 𝐏𝐋𝐎𝐈𝐄𝐒̦𝐓𝐈, 𝟐𝟑 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐

          Având în vedere disconfortul olfactiv resimțit în această dimineață în municipiul Ploiești, Instituția Prefectului Județul Prahova a sesizat instituțiile competente în analizarea aspectelor semnalate.

          Astfel, Comisariatul Județean Prahova din cadrul Gărzii Naționale de Mediu a demarat acțiuni de verificare a operatorilor economici care au ca domeniu de activitate prelucrarea țițeiului și a gazelor naturale și anume, SC. Rompetrol Rafinare SA. – Rafinăria Vega Ploiești, SC.OMV Petrom SA – Rafinăria Petrobrazi și Petrotel Lukoil S.A. urmând ca rezultatele controalelor să fie puse la dispoziția prefectului.

          Agenția pentru Protecția Mediului Prahova a transmis o informare conform căreia laboratorul mobil al APM Prahova, amplasat în localitatea Bărcănești, a înregistrat o depășire pentru indicatorul hidrogen sulfurat la ora 05:30. De asemenea, au fost înregistrate depășiri ale acestui indicator atât la stația automata de monitorizare a calității aerului care aparține operatorului SC.OMV Petrom SA – Rafinăria Petrobrazi, cât și la stația operatorului SC. Rompetrol Rafinare SA. – Rafinăria Vega Ploiești.

          În stațiile automate de monitorizare continuă a calității aerului, care fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită pentru indicatorii monitorizați. În urma deplasării reprezentanților Agenției pentru Protecția Mediului Prahova în zonele de vest și nord ale municipiului Ploiești în vederea monitorizării calității aerului cu un analizor portabil, nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită/ concentrațiilor maxime admise de legislația în vigoare.

          La nivelul Instituției Prefectului Județul Prahova sunt așteptate concluziile finale, urmate de măsurile ce se impun în această situație.

Instituția Prefectului – Județul Prahova

23 februarie 2022