Dezbateri publice

La nivelul Instituției Prefectului – județul Prahova nu sunt organizate dezbateri publice ale proiectelor de acte normative.