Persoana responsabila Legea 544/2001

Persoane desemnate
Pentru a solicita Instituției Prefectului Județul Prahova informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi următoarelor persoane:
Ioana Bumbăcea – Consilier Cancelarie Prefect –
pentru relația cu mass-media
Date contact:
Tel: 0244.514015/int.29041
Fax: 0244.594067
e-mail: presa.prahova@prefecturaprahova.ro
Elena Ozana Georgescu – Consilier
Date contact:
Tel 0244.593415
Fax:0244.546067
e-mail: infopublic@prefecturaprahova.ro