Buletinul informativ

Buletinul informativ realizat la nivelul Instituției Prefectului Județul Prahova, în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, este disponibil aici.

Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare , în județul Prahova, pentru anul 2018, este disponibil aici

Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001, în județul Prahova, pentru anul 2017, este disponibil aici

Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001, în județul Prahova, pentru anul 2016, este disponibil aici

Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001, centralizat la nivelul județului Prahova, pentru anul 2016, este disponibil aici

Raportul de evaluare a implementării Legii nr.52/2003, centralizat la nivelul județului Prahova, pentru anul 2016, este disponibil aici