Acreditare jurnaliști

Pentru acreditarea jurnaliștilor vă rugăm să completați acest formular, să îl semnați și să îl transmiteți Instituției Prefectului Județul Prahova la adresa de e-mail: presa.prahova@prefecturaprahova.ro.

Datele sunt prelucrate în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679.