Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Prahova

 

IMPORTANT

           Programul de lucru cu publicul se desfășoară astfel:

LUNI – 08:30 – 16:30

MARȚI – 08:30 – 16:30

MIERCURI – 08:30 – 16:30

JOI – 08:30 – 18:30

VINERI – 08:30 – 16:30


PROGRAM AUDIENȚE ȘEF SERVICIU

LUNI – VINERI: 11:00 – 12:00

ANUNȚ

Începând cu data de 25.10.2021, în aplicarea art. 12 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021, cu modificările și completările aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 1130/22.10.2021, accesul persoanelor în incinta Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte al județului Prahova se va realiza în următoarele situații:

– sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

– prezintă un rezultat negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore; – prezintă un rezultat negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 ore;

 – se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor prevăzute mai sus se face prin intermediul unui document pe suport hârtie sau în format electronic care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.

În conformitate cu art. 12, alin (5) și (8) din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021, cu modificările și completările aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 1130/22.10.2021, prin excepție de la situațiile prevăzute mai sus:

 1. a) este permis accesul avocaților pentru exercitarea activităților prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările următoarele;
 2. b) este permis accesul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani și sunt însoțite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani și care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;
 3. c) este permis accesul la serviciile publice prestate de Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte al județului Prahova în situații urgente și persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2.

În acest sens, precizăm că situațiile urgente vor fi analizate punctual la nivelul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte al județului Prahova.

În context, amintim faptul că cererile de eliberare a comunicărilor de furnizare de date din RNEPS, de eliberare a adeverințelor pentru scutirea de taxe vamale, istoric pașapoarte, exercitarea dreptului la liberă circulație, pot fi transmise și prin poștă sau prin adresa de email pasapoarte@prefecturaprahova.ro.

NOI MODALITĂȚI DE ACHITARE A CONTRAVALORII PAȘAPORTULUI

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 152 din data de 01.09.2020  pentru modificarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plată online (SNEP), se aduc modificări articolului 15^1 din Legea nr. 248/2005 în sensul că, suma reprezentând contravaloarea pașaportului se achită în contul Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A. (CNIN) prin mijloace de plată online, inclusiv SNEP – ghiseul.ro sau unități bancare, cu care CNIN încheie convenții în acest scop.

Începând cu data de 07.09.2020, plata contravalorii pașaportului se poate efectua astfel:

– la casieriile unităților CEC Bank, precum și la stațiile de plată Selfpay ale CEC Bank; – online, prin platforma de plăți virtuale Ghiseul.ro.

De asemenea, toate plățile care au fost efectuate/achitate în contul Instituției Prefectului Județul Prahova, deschis la Trezoreria Prahova, prin modalități variate (virament bancar, mandat poștal, mijloace de plată online, etc.), vor putea fi utilizate de solicitanții serviciilor de pașapoarte în vederea eliberării documentelor de călătorie și după intrarea în vigoare a modificărilor Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

În ceea ce privește recuperarea contravalorii pașaportului achitată eronat sau pentru care nu a fost prestat serviciul aferent, aceasta se realizează, la cererea scrisă a plătitorului adresată C.N.I.N., însoțită de documentul prin care s-a efectuat plata, în cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea acestei cereri. Situațiile în care contravaloarea pașapoartelor simple electronice/simple temporare a fost achitată până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ rămân supuse prevederilor normative incidente la data efectuării plății, inclusiv în ceea ce privește procedura de restituire a contravalorii pașapoartelor.

Începând cu data de 18.05.2020, activitatea Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Prahova se va realiza în următoarele condiţii:

 1. Cererile de paşapoarte simple electronice/paşapoarte simple temporare se depun, la sediul serviciului, în cadrul programului de lucru cu publicul afişat pe site-ul Instituţiei Prefectului Județul Prahova (https://ph.prefectura.mai.gov.ro), în baza programărilor on-line efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro.
 2. Se menţine măsura suspendării activităţii la punctul de lucru mobil Câmpina.
 3. Cererile de eliberare a paşapoartelor simple electronice, respectiv a paşapoartelor simple temporare pentru persoanele care solicită acest tip de document de călătorie în baza dispoziţiilor art. 17^1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, actualizată, şi anume, pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un paşaport simplu electronic, se pot depune fără să mai fie nevoie de prezentarea documentelor din care să rezulte necesitatea unor călătorii care se vor efectua în cel mult 30 de zile de la momentul înregistrării cererii.
 4. Persoanele programate trebuie să respecte ora de programare şi să evite aşteptarea suplimentară în spaţiile destinate publicului.
 5. Accesul solicitanţilor şi, după caz, al reprezentanţilor legali în locaţiile serviciilor publice comunitare de paşapoarte în vederea depunerii cererii de eliberare a paşaportului este permis în baza programării on-line şi a documentului de identitate prezentat în original. În ceea ce priveşte ridicarea paşapoartelor, accesul în locaţii se face pe baza tichetului eliberat cu ocazia depunerii cererii şi a documentului de identitate, în original.
 6. În ceea ce priveşte ridicarea paşaportului simplu electronic, recomandăm cetăţenilor să opteze pentru expedierea acestuia prin servicii de curierat (cheltuieli de expediţie 8 lei + TVA) la adresa de domiciliu/reşedinţă din ţară a titularului ori a persoanei care a formulat cererea. În ceea ce priveşte paşaportul simplu temporar, precizăm că, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, acesta nu poate fi livrat prin serviciul de curierat.
 7. Cererile privind exercitarea dreptului la liberă circulaţie în străinătate/istoric paşapoarte, precum şi furnizarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple se depun la sediul serviciului în cadrul programului de lucru cu publicul afişat, atât pe site-ul Instituţiei Prefectului Județul Prahova (https://ph.prefectura.mai.gov.ro), ori prin corespondenţă poştală, cu precizarea că, în situaţia în care nu este necesară anexarea unor documente în original, depunerea cererii se poate face şi prin corespondenţă electronică la adresa de e-mail pasapoarte-sb@mai.gov.ro.
 8. Accesul în vederea depunerii/ridicării documentelor de la punctul 7 se va face numai în baza documentului de identitate, în original.