Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Prahova

Formulare tip:

 • Cerere privind eliberarea adeverinței referitoare la limitarea exercitării dreptului la liberă circulație în străinătate (word) – timp estimativ de completare 4 minute
 • Cerere pentru eliberarea adeverinței privind istoricul de pașapoarte (word) – timp estimativ de completare 4 minute

IMPORTANT: Aceste două cereri (istoric pașapoarte și liberă circulație) pot fi depuse personal la sediul Serviciului Public de Pașapoarte Prahova sau pot fi transmise  prin poșta electronică la adresa: pasapoarte-ph@mai.gov.ro

Formulare tip privind:

 • Cerere pentru studierea dosarului de pașapoarte (word/pdf) – timp estimativ de completare 2 minute
 • Cerere pentru eliberarea adeverinței pentru scutire de taxe vamale (word/pdf) – timp estimativ de completare 3 minute
 • Cerere pentru furnizarea datelor din Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple (word/pdf) – timp estimativ de completare 6 minute

sunt disponibile si pe site-ul Direcției Generale de Pașapoarte (https://pasapoarte.mai.gov.ro/formulare-tip/)

 

IMPORTANT

           Programul de lucru cu publicul se desfășoară astfel:

LUNI – 08:30 – 16:30

MARȚI – 08:30 – 16:30

MIERCURI – 08:30 – 16:30

JOI – 08:30 – 18:30

VINERI – 08:30 – 16:30


PROGRAM AUDIENȚE ȘEF SERVICIU

LUNI – VINERI: 11:00 – 12:00

 

                                                                                                            IMPORTANT PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI !!!

 • DEPUNEREA CERERILOR ÎN VEDEREA OBȚINERII PAȘAPOARTELOR DE CĂTRE PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI SE VA FACE LA ”BIROUL NR.3” AFLAT LA PARTERUL SEDIULUI SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE PAȘAPOARTE PRAHOVA DIN STRADA VASILE LUPU, NR.60.
 • ÎN ACEST SENS, PERSOANELE INTERESATE ÎȘI POT ANUNȚA ÎN PREALABIL PREZENȚA LA NUMĂRUL DE TELEFON:  (0244) 302.378, (0244) 302.385, SAU  SE POT ADRESA OFIȚERULUI DE SERVICIU ÎN VEDEREA ANUNȚĂRII PERSONALULUI DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR PAȘAPOARTE.

 

ANUNȚ

MODALITĂȚI DE ACHITARE A CONTRAVALORII PAȘAPORTULUI

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 152 din data de 01.09.2020 pentru modificarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plată online (SNEP), se aduc modificări articolului 15^1 din Legea nr. 248/2005 în sensul că, suma reprezentând contravaloarea pașaportului se achită în contul Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A. (CNIN) prin mijloace de plată online, inclusiv SNEP – ghiseul.ro sau unități bancare, cu care CNIN încheie convenții în acest scop.

Începând cu data de 07.09.2020, plata contravalorii pașaportului se poate efectua astfel:

la casieriile unităților CEC Bank, precum și la stațiile de plată Selfpay ale CEC Bank;

online, prin platforma de plăți virtuale Ghiseul.ro.

De asemenea, toate plățile care au fost efectuate/achitate în contul Instituției Prefectului Județul Prahova, deschis la Trezoreria Prahova, prin modalități variate (virament bancar, mandat poștal, mijloace de plată online, etc.), vor putea fi utilizate de solicitanții serviciilor de pașapoarte în vederea eliberării documentelor de călătorie și după intrarea în vigoare a modificărilor Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

În ceea ce privește recuperarea contravalorii pașaportului achitată eronat sau pentru care nu a fost prestat serviciul aferent, aceasta se realizează, la cererea scrisă a plătitorului adresată C.N.I.N., însoțită de documentul prin care s-a efectuat plata, în cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea acestei cereri. Situațiile în care contravaloarea pașapoartelor simple electronice/simple temporare a fost achitată până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ rămân supuse prevederilor normative incidente la data efectuării plății, inclusiv în ceea ce privește procedura de restituire a contravalorii pașapoartelor.

Începând cu data de 18.05.2020, activitatea Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Prahova se va realiza în următoarele condiţii:

 1. Cererile de paşapoarte simple electronice/paşapoarte simple temporare se depun, la sediul serviciului, în cadrul programului de lucru cu publicul afişat pe site-ul Instituţiei Prefectului Județul Prahova (https://ph.prefectura.mai.gov.ro), în baza programărilor on-line efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro.
 2. Se menţine măsura suspendării activităţii la punctul de lucru mobil Câmpina.
 3. Cererile de eliberare a paşapoartelor simple electronice, respectiv a paşapoartelor simple temporare pentru persoanele care solicită acest tip de document de călătorie în baza dispoziţiilor art. 17^1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, actualizată, şi anume, pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un paşaport simplu electronic, se pot depune fără să mai fie nevoie de prezentarea documentelor din care să rezulte necesitatea unor călătorii care se vor efectua în cel mult 30 de zile de la momentul înregistrării cererii.
 4. Persoanele programate trebuie să respecte ora de programare şi să evite aşteptarea suplimentară în spaţiile destinate publicului.
 5. Accesul solicitanţilor şi, după caz, al reprezentanţilor legali în locaţiile serviciilor publice comunitare de paşapoarte în vederea depunerii cererii de eliberare a paşaportului este permis în baza programării on-line şi a documentului de identitate prezentat în original. În ceea ce priveşte ridicarea paşapoartelor, accesul în locaţii se face pe baza tichetului eliberat cu ocazia depunerii cererii şi a documentului de identitate, în original.
 6. În ceea ce priveşte ridicarea paşaportului simplu electronic, recomandăm cetăţenilor să opteze pentru expedierea acestuia prin servicii de curierat (cheltuieli de expediţie 8 lei + TVA) la adresa de domiciliu/reşedinţă din ţară a titularului ori a persoanei care a formulat cererea. În ceea ce priveşte paşaportul simplu temporar, precizăm că, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, acesta nu poate fi livrat prin serviciul de curierat.
 7. Cererile privind exercitarea dreptului la liberă circulaţie în străinătate/istoric paşapoarte, precum şi furnizarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple se depun la sediul serviciului în cadrul programului de lucru cu publicul afişat, atât pe site-ul Instituţiei Prefectului Județul Prahova (https://ph.prefectura.mai.gov.ro), ori prin corespondenţă poştală, cu precizarea că, în situaţia în care nu este necesară anexarea unor documente în original, depunerea cererii se poate face şi prin corespondenţă electronică la adresa de e-mail pasapoarte-sb@mai.gov.ro.
 8. Accesul în vederea depunerii/ridicării documentelor de la punctul 7 se va face numai în baza documentului de identitate, în original.