Consultări interinstituționale

La nivelul Instituției Prefectului – județul Prahova nu au fost demarate, până în momentul de față, consultări cu alte instituții pentru adoptarea de acte cu caracter normativ.