Cod etic/ deontologic/ de conduită

Ordinul Prefectului nr. 283/28.09.2022 privind aprobarea Codului de conduită al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Instituției Prefectului Județului Prahova