Bilanțuri contabile

Instituția Prefectului Județul Prahova:

Bilanțul contabil este disponibil:

aici (31.12.2019)

aici (31.12.2018)

aici (31.12.2017)

aici (31.12.2016)