Carieră

CONCURSURI 2019

 

Lista cu rezultatele obținute la lucrarea scrisă de către candidații participanți la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Corpului de control al prefectului, din data de 4 noiembrie 2019-proba scrisă Aici

 

Lista cu persoanele admise sa participe la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, in cadrul Corpului de control al prefectului, din data de 4 noiembrie 2019-proba scrisă Aici

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacanțe de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Corpului de control al prefectului, în data de 4 noiembrie 2019

Anunț concurs Bibliografie concurs
Formular înscriere Model orientativ adeverință de vechime
Declarația pe propria raspundere conform OUG 24 2008

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului controlul legalității actelor, contencios administrative și relații publice – Serviciul aplicarea actelor reparatorii, controlul legalității actelor, contencios administrative, apostilare și relații publice  – 19 septembrie 2019 (proba scrisă)

Lista cu rezultatele finale ale candidaților participanți la concursul  din data de 19 septembrie 2019 aici

Lista cu rezultatele obținute la interviu de către candidatul participant la concursul de recrutare – 19 septembrie 2019 aici

Lista cu rezultatele obținute la lucrarea scrisă – 19 septembrie 2019 aici

Lista cu persoanele admise sa participe la concurs – proba scrisa – 19 septembrie 2019

Anunț concurs Bibliografie concurs
Formular de înscriere Model orientativ adeverință de vechime

Concurs de promovare, în gradul profesional imediat următor celui deținut, a funcționarului public cu încadrarea de consilier clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului financiar contabilitate

ANUNȚ CONCURS BIBLIOGRAFIE CONCURS

Instituția Prefectului Județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Corpului de control al prefectului și consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului controlul legalității actelor, contencios administrativ și relații publice

Anunțul privind organizarea concursului este disponibil aici

Bibliografia pentru funcția de consilier superior este disponibilă aici

Bibliografia pentru funcția de consilier juridic superior este disponibilă AICI

Formularul de înscriere este disponibil aici

Modelul orientativ al adeverinței de vechime este disponibil aici

Declarația pe propria raspundere conform OUG 24 2008 este disponibilă aici

Lista cu persoanele admise să participe la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului controlul legalităţii actelor, contencios administrativ şi relaţii publice din data de 12 februarie 2019-proba scrisă  aici

Lista cu persoanele admise să participe la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Corpului de control al prefectului, din data de 12 februarie 2019-proba scrisă aici

Lista cu rezultatele obținute la lucrarea scrisă de către candidații participanți la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului controlul legalităţii actelor, contencios administrativ şi relaţii publice din data de 12 februarie 2019-proba scrisă   aici

Lista cu rezultatele obținute la lucrarea scrisă de către candidații participanți la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Corpului de control al prefectului, din data de 12 februarie 2019-proba scrisă aici

Lista cu rezultatele finale ale candidatilor participanti la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului controlul legalităţii actelor, contencios administrativ şi relaţii publice din data de 12 februarie 2019-proba scrisă  aici

Lista cu rezultatele finale ale candidatilor participanti la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Corpului de control al prefectului, din data de 12 februarie 2019-proba scrisă  aici

Lista cu funcționarul public admis să participe la examenul de promovare, în gradul profesional imediat superior celui deținut, din data de 5 iunie 2019-proba scrisă aici. ,rezultatul obtinut la lucrarea scrisa aici. , rezultatul final aici