Lista cadourilor primite

Lista cuprinzând cadourile primite potrivit legii 251/2004 și destinația acestora, este disponibilă aici

RAPORTARE CF.L2512004