Situația drepturilor salariale

Situația drepturilor salariale
stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative:

Lista funcţiilor din cadrul Institutiei Prefectului judetul Prahova în vederea asigurării transparenţei veniturilor salariale, conform art. 33 din Legea – Cadru nr. 153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, la data de:

– 31 martie 2022 este disponibilă aici

– 30 septembrie 2021 este disponibilă aici

– 31 martie 2021 este disponibilă aici

– 30 septembrie 2020 este disponibilă aici

– 30 septembrie 2020 este disponibilă aici

– 31 martie 2020 este disponibilă aici