Solicitare informații – Legislație

1. Persoane desemnate
Pentru a solicita Instituției Prefectului Județul Prahova informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi următoarelor persoane:
Ioana Bumbăcea – Consilier Cancelarie Prefect –  pentru relația cu mass-media
Date contact:
Tel: 0244.514015/int.29041
Fax: 0244.594067
e-mail: presa.prahova@prefecturaprahova.ro
Elena Ozana Georgescu – Consilier
Date contact:
Tel 0244.593415
Fax:0244.546067
e-mail: infopublic@prefecturaprahova.ro
Program de funcţionare: Luni – Joi: 08.00-16.30; Vineri: 08.00-14.00
2. Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001 este disponibil aici
3. Modalităţi de contestare:
Modalităţi de contestare a deciziei:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.
Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice sau aici.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.
4. Lista cu documentele de interes public comunicate din oficiu este disponibilă aici
5. Lista cu documentele produse/gestionate de instituție este disponibilă aici

6. Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001

Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001, în județul Prahova, pentru anul 2021, este disponibil aici
Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001, în județul Prahova, pentru anul 2020, este disponibil aici

Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001, în județul Prahova, pentru anul 2019, este disponibil aici

Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001, în județul Prahova, pentru anul 2018, este disponibil aici

7. Actele normative care reglementează activitatea Instituţiei Prefectului – judeţul Prahova, în conformitate cu prevederile art. 5 alin (1), lit. (a) din Legea nr. 544/2001 aici