Audiențe

IMPORTANT:

Solicitarea primirii în audiență se va efectua pentru prefect, respectiv subprefect, în baza cererii de primire în audiență, formulată în scris şi care trebuie să conțină datele de identificare ale solicitantului și obiectul solicitării. Modelul cererii de înscriere în audiență este disponibil  (docx) aici și pdf aici. 

Cerere audiență (ed aici

Programul de audiente este stabilit prin Ordinul Prefectului nr. 186/2023 disponibil aici

Persoanele fizice/juridice se pot adresa Instituției Prefectului – Județul Prahova și prin:

– poșta electronică (e-mail), la adresa:  relatii_cu_publicul@prefecturaprahova.ro;

– formularul de contact de pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Prahova, care poate fi accesat la https://ph.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/audiente

– nr. fax: 0244.546067; – nr. telefon: 0244.514015;

– corespondență poștală: Instituția Prefectului – Județul Prahova, Municipiul Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4,  cod poștal 100066.