Audiențe

IMPORTANT:

Modificare program audiențe

                   Având în vedere contextul epidemiologic actual, în conformitate cu Ordinul nr. 3577/831/2020, emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Sănătății, privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-Cov-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condițiile de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Nota-Raport nr.647251/2020 privind desfășurarea activității de relații cu publicul în unitățile Ministerului Afacerilor Interne după încetarea stării de urgență, în scopul prevenirii aglomerației și evitării contactului direct între cetățenii care se prezintă la sediul instituției, vă informăm că, în perioada stării de alertă, activitățile de primire în audiență, se vor desfășura la sediul instituției, numai în cazuri cu caracter deosebit, raportat la situația prezentată de către solicitantul audienței în cererea de primire în audiență (disponibilă aici), conform prevederilor Ordinului Prefectului nr. 119/07.04.2021, privind stabilirea audiențelor.

Solicitarea primirii în audiență se va efectua, pentru prefect, respectiv subprefect, în baza cererii de primire în audiență, formulată în scris şi care trebuie să conțină datele de identificare ale solicitantului și obiectul solicitării. Modelul cererii de înscriere în audiență este disponibil aici.

Persoanele fizice/juridice se pot adresa Instituției Prefectului – Județul Prahova și prin:

– poșta electronică (e-mail), la adresa:  relatii_cu_publicul@prefecturaprahova.ro;

– formularul de contact de pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Prahova, care poate fi accesat la https://ph.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/audiente

– nr. fax: 0244.546067; – nr. telefon: 0244.514015;

– corespondență poștală: Instituția Prefectului – Județul Prahova, Municipiul Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4,  cod poștal 100066.