𝑪𝑨̂𝑵𝑫 𝑬𝑺𝑻𝑬 𝑶𝑩𝑳𝑰𝑮𝑨𝑻𝑶𝑹𝑰𝑼 𝑺𝑨̆ 𝑷𝑼𝑹𝑻𝑨̆𝑴 𝑴𝑨𝑺𝑪𝑨̆ 𝑫𝑬 𝑷𝑹𝑶𝑻𝑬𝑪𝑻̦𝑰𝑬

〽️ În localitățile în care incidența este 𝑚͟𝑎͟𝑖͟ ͟𝑚͟𝑖͟𝑐͟𝑎̆͟͟ ͟𝑠͟𝑎͟𝑢͟ ͟𝑒͟𝑔͟𝑎͟𝑙͟𝑎̆͟͟ ͟𝑐͟𝑢͟ ͟6͟/͟1͟0͟0͟0͟ ͟𝑙͟𝑜͟𝑐͟𝑢͟𝑖͟𝑡͟𝑜͟𝑟͟𝑖͟
🟡 în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, spații comerciale
🟡 în spații publice deschise, cum sunt, fără a se limita la acestea : piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, spațiile comerciale, stații pentru transportul în comun, precum și în alte zone stabilite prin hotărâre a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.
〽️În localitățile în care incidența este 𝑚͟𝑎͟𝑖͟ ͟𝑚͟𝑎͟𝑟͟𝑒͟ ͟𝑑͟𝑒͟ ͟6͟/͟1͟0͟0͟0͟ ͟𝑙͟𝑜͟𝑐͟𝑢͟𝑖͟𝑡͟𝑜͟𝑟͟𝑖͟
🟡 în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, spații comerciale
🟡 în toate spațiile publice deschise cu excepția persoanelor care desfășoară activități, inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu persoanele cu care locuiesc. Alte excepții se pot stabili, la propunerea direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, prin hotărâri ale comitetelor județene, respectiv al municipiului București pentru situații de urgență.
❗ 𝙉𝙐 𝙀𝙎𝙏𝙀 𝙊𝘽𝙇𝙄𝙂𝘼𝙏𝙊𝙍𝙄𝙀 𝙋𝙐𝙍𝙏𝘼𝙍𝙀𝘼 𝙈𝘼̆𝙎̦𝙏𝙄𝙄 𝘿𝙀 𝙋𝙍𝙊𝙏𝙀𝘾𝙏̦𝙄𝙀 𝘿𝘼𝘾𝘼̆ 𝙋𝙀𝙍𝙎𝙊𝘼𝙉𝘼 𝙀𝙎𝙏𝙀 𝙎𝙄𝙉𝙂𝙐𝙍𝘼̆ 𝙋𝙀 𝙎𝙏𝙍𝘼𝘿𝘼̆.
INDIFERENT DE INCIDENȚĂ MASCA DE PROTECȚIE 𝐍𝐔 𝐒𝐄 𝐏𝐎𝐀𝐑𝐓𝐀̆ 𝐃𝐄 𝐂𝐀̆𝐓𝐑𝐄:
🟡 persoanele vaccinate pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare aflate la locurile de muncă situate în spații închise, cu condiția prezenței unui număr de maximum 10 persoane și asigurarea unei distanțe de 1 metru între ele, iar în zonele respective nu este permis accesul publicului sau al altor lucrători. Excepția nu se aplică în cazul spațiilor închise comune;
🟡copiii cu vârsta mai mică de 5 ani;
🟡persoanele care sunt singure în birou;
🟡prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;
☑ În funcție de evaluarea riscului, efectuată de medicul de medicina muncii al unității, pot fi aplicate și excepții pentru persoanele care:
-suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare;
-desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.).