𝑺̦𝒆𝒅𝒊𝒏𝒕̦𝒂 𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒓𝒂̆ 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒍𝒖𝒏𝒂 𝒐𝒄𝒕𝒐𝒎𝒃𝒓𝒊𝒆 𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒈𝒊𝒖𝒍𝒖𝒊 𝑷𝒓𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 𝑷𝒓𝒂𝒉𝒐𝒗𝒂 𝒂 𝒂𝒗𝒖𝒕 𝒍𝒐𝒄 𝒂𝒔𝒕𝒂̆𝒛𝒊 𝒍𝒂 𝒔𝒆𝒅𝒊𝒖𝒍 𝑰𝑷-𝑷𝑯

În cadrul ședinței de astăzi, 26 octombrie 2022, a Colegiului Prefectural care a fost prezidată de către prefectul Virgiliu Nanu și de către subprefectul Emil Drăgănescu, alături de reprezentantul Direcției Județene pentru Cultură au avut loc discuții pe următoarele teme:
1️⃣ Activitatea Direcției Județene pentru Cultură din primele trei trimestre ale anului 2022
a.) Promovarea valorilor culturii româneşti în circuitul cultural naţional şi internaţional;
b.) Activitatea Direcției Județene pentru Cultură în cadrul Comisiei Zonale nr. 8 a Monumentelor Istorice;
c.) Controlul şi inspecţia monumentelor istorice – 45 actiuni de control;
d.) Verificarea și gestiunea situațiilor în care au apărut zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător.
2️⃣ Proiectele importante de restaurare dezbătute în cadrul ședințelor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.8;
3️⃣ Raportul privind activitatea instituțiilor de cultură în domeniul patrimoniului imaterial.
În cea de-a doua parte a întâlnirii de astăzi, dl.Gradinaru – șef serviciu al Sistemului de Gospodărire a Apelor a prezentat cum are loc exploatarea în condiții de siguranța a construcțiilor hidrotehnice, din infrastructura S.G.A.Prahova si nu în ultimul rând, a vorbit despre modul de întreținere a cursurilor de apă și a lucrarilor hidrotehnice, aflate în administrarea instituției pe care o reprezintă.