𝑺̦𝒆𝒅𝒊𝒏𝒕̦𝒂 𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒓𝒂̆ 𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒈𝒊𝒖𝒍𝒖𝒊 𝑷𝒓𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍, 26 ianuarie 2023

Ședința Colegiului Prefectural ce a avut loc astăzi, 26 ianuarie 2023, a fost prezidată de către prefectul Virgiliu Daniel Nanu și de către subprefectul Emil Drăgănescu, în prima parte a ședinței, aceștia supunând la vot, conform procedurii, programul orientativ de desfășurare al ședințelor colegiului în anul 2023.

În cea de-a doua parte a ședinței, inspectorul șef Nicolae Tudoroiu a prezentat raportul de evaluare pentru anul 2022 al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Șerban Cantacuzino”. (RAPORT DE EVALUARE ISU 2022-compressed)

🔴MISIUNEA INSTITUȚIEI
Sistemul național de management al situațiilor de urgență cunoaște importante transformări determinate de noua abordare a gestionării dezastrelor naturale și a celor antropice, dată de noile
reglementări în materie de siguranță și securitate a persoanei.
Analiza recentelor evenimente generatoare de situații de urgență, asociate schimbărilor climatice, precum și evaluarea amenințărilor și riscurilor cu care ne-am putea confrunta în viitor, reclamă perfecționarea abordării integrate de gestionare a riscului. La baza acestei aprecieri stă faptul că elementele de forță ale schimbării, cum ar fi globalizarea, efectele schimbărilor climatice, dezvoltarea
tehnologică și modificarea rolului indivizilor în societate, au un potențial real de a reconfigura contextul în care vom acționa.
Totodată, practica națională a demonstrat că un răspuns eficient și coordonat în situații de urgență depinde atât de capacitatea instituțiilor responsabile de a participa cu echipament adecvat, mijloace de comunicare sigure și un personal format în mod corespunzător, cat și de capacitatea de a avea în
mod rapid o imagine de ansamblu a situației respective. Acest răspuns cere, deja, noi abordări, instrumente și capabilități.
În anul 2022, răspunzând acestor cerințe, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgență ,,Șerban Cantacuzino” al județului Prahova acționat în sistem integrat, în cooperare cu instituțiile cu atribuțiuni în domeniul gestionării situațiilor de urgență, pentru asigurarea managementului acestora, pe tipuri de risc. În zona de competență, în scopul realizării măsurilor de apărare a vieții, bunurilor și mediului împotriva incendiilor și dezastrelor, pentru punerea în
aplicare, într-o concepție unitară, a legislației în domeniul gestionării situațiilor de urgență, în scopul realizării măsurilor de apărare a vieții, bunurilor și mediului împotriva incendiilor și
dezastrelor.

🔴OBIECTIVELE FUNDAMENTALE ALE INSTITUȚIEI
În vederea diminuării riscului asociat situațiilor de criză si dezastru, precum și a înlăturării efectelor distructive în cazul producerii acestor s-a acționat cu prioritate pentru realizarea următoarelor obiective:
 Creșterea continuă a gradului de siguranță al cetățeanului atât in mediul rural cat și în mediul urban;
 Creșterea capacității operaționale și de intervenție a inspectoratului și îmbunătățirea parametrilor parteneriatului operațional cu celelalte instituții abilitate în gestionarea situațiilor de urgență;
 Elaborarea, promovarea și implementarea unor programe privind pregătirea profesională a personalului, atât pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cât și pentru prevenirea și combaterea corupției;
 Administrarea patrimoniului și resurselor alocate în conformitate cu legislația în vigoare