Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Componența Grupului de lucru tehnic pentru analiza organizării instituționale și a resurselor umane, la nivelul Instituției Prefectului – județul Prahova, este disponibilă aici