Comisia județeană de acțiune împotriva violenței în sport

Nu este cazul.