Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi

Ordinul Prefectului nr.346/16.12.2021 privind modificarea componenței Comisiei județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați Prahova este disponibil aici