Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi

Nu este cazul.