Comisia judeţeană privind incluziunea socială

Componența Comisiei județene privind incluziunea socială Prahova este disponibilă aici

Planul operațional de acțiune în domeniul protecției drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități și a persoanelor vârstnice în perioada 2014-2020 este disponibil aici

Planul operațional de acțiune în domeniul protecției copilului în perioada 2014-2020 este disponibil aici