Grupul de lucru mixt pentru cetățeni români aparținând minorității rome la nivelul județului Prahova (GLM PH)

  • Hotărârea nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027
Atribuții:
Evaluează principalele nevoi ale comunităţilor romilor stabilite la nivel local, în conformitate cu domeniile sectoriale cuprinse în Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027