Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

  • Hotărârea nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027
  • Componența componeța Grupului de Lucru Mixt pentru cetățenii români aparținând minorității  rome, la nivelul județului Prahova, este disponibilă aici
Atribuții:
Evaluează principalele nevoi ale comunităţilor romilor stabilite la nivel local, în conformitate cu domeniile sectoriale cuprinse în Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027