Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ

Planurile comune de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, la nivelul județului Prahova:

Hotărârea Colegiului Prefectural al județului Prahova cu privire la aprobarea Planului comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic, pentru anul școlar 2017-2018, este disponibilă aici

Planul comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, pentru anul școlar 2016-2017, este disponibil aici