Comisia Mixtă pentru verificarea modului de aplicare și respectare a actelor normative în vigoare la agenții economici care depozitează transportǎ, distribuie, utilizeazǎ sau comercializeazǎ carburanți, lubrifianți si produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL) în județul Prahova își desfășoară activitatea până la sfârșitul lunii octombrie 2023

         Luând în considerare evenimentul deosebit de grav care a avut loc în localitatea Crevedia, din județul Dâmbovița și în executarea dispoziției prim-ministrului și ordinului viceprim- ministrului, ministrul afacerilor interne cu numărul 133/ 2023 în care sunt dispuse măsuri organizatorice și de coordonare pentru efectuarea verificărilor pentru identificarea tuturor problemelor existente la nivelul instituțiilor publice și operatorilor economici care depozitează, transportă, utilizeazǎ, comercializeazǎ carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat, în data de 30 august 2023, prefectul a constituit prin ordin, o comisie mixtă care să se ocupe de acest tip de verificări până la data de 31 octombrie 2023.

          Astfel, a fost constituită Comisia Mixtǎ pentru verificarea modului de aplicare și respectare a actelor normative în vigoare la agenții economici care depozitează

transportǎ, distribuie, utilizeazǎ sau comercializeazǎ carburanți, lubrifianți și produse

derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL) în județul Prahova, cu urmǎtoarea componențǎ:

– Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR);

– Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A.  (CNCCIR) – Sucursala Ploiești;

–  Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR);

–  Garda Națională de Mediu ((GNM) – Comisariatul Județean Prahova;

–  Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Prahova (ISU);

–  Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova (IPJ);

–  Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcția Regionalǎ Antifraudǎ Fiscalǎ;

– Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova (ITM);

– Autoritatea Vamală Română (AVR) – Direcția Regională Vamalǎ București;

– Autoritatea Rutieră Română (ARR) – Agenția Teritorialǎ Prahova;

– Agenția Județeană pentru Protecția Mediului Prahova (APM).

Rezultatele verificărilor efectuate de către reprezentanții instituțiilor care fac parte din Comisia mixtă în perioada 30.08- 03.09.2023):

 1. Numărul controalelor/ vizitelor efectuate = 84, din care: 70 la operatori economici și 14 la mijloace de transport;
 2. Total efective angrenate în activitate:
 3. ISCIR = 6, ISCTR = 6, ISU = 5, IPJ = 4, ANAF = 4, ITM = 4, GNM = 3
 4. Deficiențe/Disfuncționalități/Nereguli constatate = 47, din care:
  • lipsă autorizații/ avize/ documente de funcționare/ comercializare/ transport = 10
  • instalații/ rezervoare/ recipiente depozitare/ transport neomologate/ neconforme = 4
  • alte tipuri de deficiențe = 33
 5. Total măsuri dispuse = 58, din care:
  • închiderea activității operatorilor economici care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv GPL = 9,
  • măsuri de remediere a deficiențelor/ disfuncționalităților/ neregulilor constatate = 26,
  • alte măsuri dispuse = 23.
 6. Total sancțiuni contravenționale aplicate (pentru exploatarea necorespunzătoare, deficiențe sau improvizații ale instalațiilor electrice/ alte situații, nereguli constatate) = 42, din care:
  • amenzi = 28,
  • avertismente = 14
 7. Valoare sancțiuni contravenționale aplicate = 515.100 lei
 8. Sancțiunile contravenționale au fost aplicate de:
  • ISCTR = 7, ISU = 21, IPJ = 2, ANAF = 3, ITM = 9, GNM = 5

* Datele de mai sus au fost preluate din macheta pusă la dispoziție de ISU Prahova, instituția care centralizează raportările comisiei prin intermediul programului SIRC (conform O.M.A.I. 133/2023)

După primele 5 zile de verificări (30.08- 03.09.2023) trebuie să menționăm că:

– instituțiile implicate în acțiune își desfășoară activitatea conform ariei de competență, cu echipe de control care urmează propriul plan de verificare, de această dată, neexistând echipe mixte care să desfășoare acțiunea de control simultan, astfel că, numărul controalelor poate fi mai mare decât numărul societaților verificate;

– acțiunea de verificare fiind în desfășurare, se realizează totodată și identificarea tuturor operatorilor de acest gen (la acest moment numărul instituțiilor publice și operatorilor economici care depozitează, transportă, utilizeazǎ, comercializeazǎ carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat fiind în dinamică, în funcție de rezultatele regăsite în teren);

– rezultatele verificărilor zilnice sunt transmise în dimineața zilei următoare pentru a fi centralizate de către Inspectoratul Pentru Situații de Urgență în macheta aprobată prin O.M.A.I. nr.133/ 29.08.2023.

Vă asigurăm de faptul că acordăm o atenție deosebită tuturor verificărilor ce au loc în acest domeniu, în intervalul mai sus-menționat și tocmai de aceea, dorim ca cetățenii să fie corect informați pe acest subiect, însă trebuie să ținem cont de faptul că instituțiile implicate în verificări vor avea rezultatele corecte și concrete doar după finalizarea acțiunii de verificare, mai exact, după data de 31 octombrie 2023.

Având în vedere că sancțiunile au fost aplicate de instituțiile abilitate cu atribuții de control, instituții ce au fiecare un domeniu propriu de activitate și care fac parte din Comisia mixtă de control, pentru o informare punctuală a opiniei publice cu privire la motivele și justificările privind amenzile/sancțiunile aplicate precum și măsurile ce s-au dispus în timpul realizării controlului și termenele de rezolvare, vă rugăm să vă adresați direct instituțiilor care au efectuat controalele, acestea urmând să vă răspundă, în termenul legal, conform propriilor proceduri

Instituția Prefectului Județul Prahova

06 septembrie 2023