Petiții

* Tip persoană:
* Nume:

* Prenume:

E-mail:
Telefon de contact:
* Adresa de domiciliu/adresa de corespondență:
* Județ:

Subiect:

* Conținutul petiției:


Dacă doriți să atașați un fișier acestei sesizări, încărcați-l aici:

Fișierul trebuie să aibă extensia .pdf, .doc, .docx, .zip, .rar, jpeg, jpg, .png, să nu depășească 1MB și să nu conțină diacritice în denumire.
* Cod de siguranță:
(Vă rugăm să completați acest câmp cu cifrele și literele afișate în imaginea de mai jos)

Vă rugăm să apăsați butonul TRIMITE o singură dată și să așteptați mesajul de răspuns.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Instituția Prefectului Județului Prahova în scopul soluționării cererii. În vederea realizării acestui scop, datele pot fi dezvăluite unor terți. Datele dumneavoastră sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii atribuțiilor, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile. Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, referitor la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în cadrul Instituției Prefectului Județului Prahova, se poate transmite, prin poștă, o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată la adresa: municipiul Ploiești, b-dul Republicii nr. 2-4, județul Prahova, cod postal 100066. Cererea poate fi depusă personal la camera nr. 3 – Birou Relații cu Publicul (Palatul Administrativ intrarea ”B”) sau poate fi transmisă prin e-mail, la adresele de e-mail: infopublic@prefecturaprahova.ro sau georgescu.ozana@prefecturaprahova.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției sau A.N.S.P.D.C.P. – la sediul acesteia: București Bdul G-ral. Gheorghe Magheru 28- 30, Sector 1, cod poștal 010336 e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor