Atribuțiile subprefectului

Conform Legii nr.340 din 2004, subprefecții au urmatoarele atribuții:

Art. 36.
(1) Subprefectul indeplineste atributiile care ii sunt date prin acte normative, precum si cele delegate prin ordin al prefectului, in principal, in urmatoarele domenii:
a) integrarea europeana;
b) relatiile cu sindicatele si patronatele;
c) respectarea legilor si a celorlalte acte normative;
d) asigurarea ordinii publice si apararea drepturilor cetatenilor.
(2) In lipsa prefectului, subprefectul indeplineste, in numele prefectului, atributiile ce revin acestuia.