Grupul de lucru pentru derularea POAD

Componența Grupului de lucru pentru derularea POAD, la nivelul județului Prahova, este disponibilă aici

Sinteza privind derularea POAD 2019/2020, întocmită la nivelul județului Prahova, este disponibilă aici