Organizare

1. Ordinul prefectului pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Prefectului Județul Prahova este disponibil aici.
Regulamentul de organizare și funcționare a Instituției Prefectului Județul Prahova este disponibil aici.
2. Organigrama Instituției Prefectului Județul Prahova este disponibilă aici.

3. Carieră

2018

Instituția Prefectului Județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior şi referent, clasa III, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului financiar contabilitate.

Rezultatele finale ale candidaților la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție – consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul financiar contabilitate , sunt disponibile   aici

Rezultatul finale ale candidaților  la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție – referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul financiar contabilitate , sunt disponibile  aici

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție – consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul financiar contabilitate – 22.03.2018, este disponibil  aici

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție – referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul financiar contabilitate – 22.03.2018, este disponibil  aici

Rezultatul la contestația formulată față de nota  probei scrise, din data 19.03.2018, depusă  la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție – referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul financiar contabilitate – 19.03.2018, este disponibil  aici

Rezultatul probei scrise  la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție – consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul financiar contabilitate – 19.03.2018, este disponibil  aici

Rezultatul probei scrise  la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție – referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul financiar contabilitate – 19.03.2018, este disponibil  aici

Lista persoanelor admise să participe la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție – consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul financiar contabilitate – 19.03.2018, este disponibilă aici

Lista persoanelor admise să participe la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție – referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul financiar contabilitate – 19.03.2018, este disponibilă aici

Notă: Termenul de contestație este de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

2019

Instituția Prefectului Județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Corpului de control al prefectului și consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului controlul legalității actelor, contencios administrativ și relații publice

Anunțul privind organizarea concursului este disponibil aici

Bibliografia pentru funcția de consilier superior este disponibilă aici

Bibliografia pentru funcția de consilier juridic superior este disponibilă AICI

Formularul de înscriere este disponibil aici

Modelul orientativ al adeverinței de vechime este disponibil aici

Declarația pe propria raspundere conform OUG 24 2008 este disponibilă aici