Lista și datele de contact ale Serviciilor Publice Deconcentrate

Lista si datele de contact ale Serviciilor publice deconcentrate care funcționează în subordinea/ coordonarea Instituției Prefectului Județul Prahova este disponibilă aici