Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ

Nu este cazul.