INFORMARE DE PRESĂ- rezultate obținute în urma verificărilor centrelor rezidențiale (ziua II)

Vă aducem la cunoștință că ieri, 11 iulie 2023, cele 6 echipe mixte au verificat 16 centre rezidențiale, cu un total de 386 de beneficiari, gestionate de 4 furnizori în localitățile Ariceștii Rahtivani, Ploiești, Câmpina, Filipeștii de Târg, Secăria, Târgșoru Vechi, Călinești și Nedelea.

În urma verificărilor, au fost constatate deficiențe precum:

– lipsa autorizațiilor de securitate la incendiu;

– lipsa verificărilor medicale pentru angajați;

– colectare necorespunzătoare a deșeurilor menajere;

– lipsa licențelor de funcționare (este urmată procedura de licențiere);

– gestionarea necorespunzatoare a deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea medicală;

– efectuarea necorespunzatoare a operațiunilor de igienizare a veselei și a tacâmurilor destinate servirii mesei beneficiarilor;

– neanunțarea DSP Prahova cu privire la modificări intervenite în structura funcțională și organizarea juridică;

– spații neigienizate corespunzător;

– neasigurarea iluminatului și ventilației corecte;

– lipsa asigurării de mijloace de separare pentru dușuri utilizate la comun de către beneficiari;

– lipsa plaselor de  insecte, lipsa capacelor de wc, calorifere ruginite, pereți deteriorați;

– personal de specialitate subdimensionat raportat la numărul beneficiarilor;

– nerespectarea condițiilor de păstrare a alimentelor sau depozitare necorespunzătoare a acestora;

– lipsa planurilor de pază, a sistemelor de supraveghere și a analizelor de risc.

Au fost identificate probleme de natură contravențională, care nu impuneau suspendarea activității acestor centre. Totodată, au fost dispuse măsuri în sarcina centrelor rezidențiale cu termene de realizare a acestora, urmând ca ulterior, să fie efectuate noi verificări pentru constatarea modului de îndeplinire a acestora și de remediere a deficențelor.

Au fost emise 34 de avertismente și 8 sancțiuni, valoarea totală a amenzilor fiind de aproximativ 140.000 lei

 

!Reamintim!

Totalul centrelor rezidențiale din județul Prahova este de 67 (centre rezidențiale pentru persoane vârstnice, centre rezidențiale pentru persoane adulte aflate în dificultate, centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități, centre rezidențiale pentru copii).

Echipele mixte sunt formate din reprezentanți ai structurilor județene din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitare Veterinare și pentru

Siguranța Alimentelor, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului, Inspectoratului Teritorial de Muncă,  Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Rezultatele verificărilor sunt integrate de către Instituția Prefectului Județul Prahova, care întocmește raport zilnic pe baza informațiilor transmise de către reprezentanții instituțiilor participante la acțiune.

LISTA CENTRELOR VERIFICATE ÎN DATA DE 11 IULIE 2023:

 

 1. Centru rezidențial de tip familial Secăria, din cadrul complexului de servicii comunitare Sinaia –DGASPC
 2. Centrul de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Câmpina – DGASPC
 3. Centrul rezidențial de recuperare și reabilitare neuro- psihiatrică pentru persoane cu diazabilități Călinești –DGASPC
 4. Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Filipeștii de Târg – DGASPC
 5. Centrul rezidențial de recuperare și reabiliare neuro-psihiatrică pentru persoane cu dizabilități Nedelea – DGASPC
 6. Centrul de plasament – Asociația Casa Speranței Câmpina
 7. Casa de tip familial Vladimir Ghika – Asociația Casa Speranței Câmpina
 8. Casa de tip familial Sfântul Iosif – Asociația Casa Speranței Câmpina
 9. Concordia- Casa EVA – Ploiești
 10. Casa de Tip Familial – „Caroline” – Ariceștii Rahtivani
 11. Casa de Tip Familial – „Ursula”- Ariceștii Rahtivani
 12. Casa de Tip Familial – „Elisabeth”- Ariceștii Rahtivani
 13. Casa de Tip Familial – „Nicholas”- Târgșoru Vechi
 14. Casa de Tip Familial – „Maria”- Târgșoru Vechi
 15. Casa de Tip Familial – „Ana” Târgșoru Vechi
 16. Centru rezidențial persoane adulte cu dizabilități – Asociația Sindrom Down Câmpina

 

 

Instituția Prefectului – Județul Prahova

12 iulie 2023