INFORMARE PRESĂ PRIVIND SITUAȚIA SALUBRITĂȚII ÎN MUN.PLOIEȘTI, 03 august 2021

                                                                                     INFORMARE DE PRESĂ

Ca urmare a articolelor apărute în presă privind acuzațiile transmise de administrația publică locală la adresa Instituției Prefectului – Județul Prahova, facem următoarele precizări:

Instituția Prefectului – Județul Prahova a solicitat Primăriei municipiului Ploiești și Comitetului Local pentru Situații de Urgență, în repetate rânduri, să prezinte în regim de urgență documentația legală care a stat la baza Hotărârilor C.L.S.U. Ploiești nr. 3 și nr. 4 privind existența și menținerea stării potențial generatoare de situații de urgență la nivelul municipiului Ploiești.

Primăria municipiului Ploiești și CLSU au fost informate prin adresa Instituției Prefectului –Judetul Prahova cu nr. 12121/03.08.2021 și prin adresele anterioare nr. 6986/04.05.2021 respectiv 9614/18.06.2021, că în conformitate cu legislația în vigoare, hotărârile privind declararea, prelungirea sau încetarea stării de alertă, se fundamentează în baza analizei factorilor de risc, conform O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr 21/2004, starea de alertă reprezintă răspunsul la o situație de urgență cu amploare și intensitate deosebită, determinată de unul sau mai multe tipuri de risc.

Fără prezentarea analizei factorilor de risc, conform O.U.G. nr 21/2004 și a tipului de risc identificat conform H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, considerăm că nu sunt întrunite condițiile legale pentru acordul prefectului privind declararea stării de alertă pe teritoriul municipiului Ploiești.

 

Instituția Prefectului – Județul Prahova nu a rămas indiferentă la problemele sesizate privind salubrizarea în municipiul Ploiești, motiv pentru care, la fiecare adresă primită din partea Primăriei, prefectul județului Prahova, Cristian Ionescu a solicitat instituțiilor cu atribuții de control privind sănătatea publică și protecția mediului, să constate și să aplice măsurile legale.

 

Instituția Prefectului – Județul Prahova

03 august 2021