INFORMARE PRESĂ- rezultate verificări centre rezidențiale (ziua 5)

Vă aducem la cunoștință că în data de 14 iulie 2023, au fost efectuate verificări la centrele rezidențiale din județul Prahova de 6 echipe mixte care au controlat:

10 centre rezidențiale (4 centre publice și 6 centre private), cu un total de 215 beneficiari, gestionate de 5 furnizori, în localitățile Ploiești și Breaza.

În urma verificărilor, au fost constatate deficiențe precum:

– lipsa autorizației sanitare de funcționare

– lipsa verificărilor medicale la termenul scadent pentru toți lucratorii;

– neimplementarea măsurilor din analiza de risc la securitatea fizică;

– depășirea capacității centrului;

– lipsa planurilor de evacuare a persoanelor în caz de incendiu în saloanele persoanelor vârstnice;

– lipsa semnalizării riscurilor de accidentare la toate locurile de munca;

– lipsa autorizatie securitate la incendiu, personal insuficient pe timpul noptii;

– lipsa verificării ISCIR centrale termice, nerealizare controale interne SSM;

– instruirea incompletă a personalului;

– lipsa planurilor de pază, a sistemelor de supraveghere și a analizelor de risc;

– lipsa autorizațiilor de securitate la incendiu;

– personal de specialitate subdimensionat raportat la numărul beneficiarilor;

– colectare necorespunzătoare a deșeurilor menajere;

   – spații neigienizate corespunzător;

Au fost identificate probleme de natură contravențională, iar comisiile mixte au considerat că nu se impune suspendarea activității acestor centre. Totodată, au fost dispuse măsuri în sarcina centrelor rezidențiale cu termene de realizare a acestora, urmând ca ulterior, să fie efectuate noi verificări pentru constatarea modului de îndeplinire a acestora și de remediere a deficențelor.

Au fost aplicate 31 de avertismente și 7 sancțiuni, valoarea totală a amenzilor fiind de aproximativ 98.000 lei.

!Reamintim!

Totalul centrelor rezidențiale din județul Prahova este de 67 (centre rezidențiale pentru persoane vârstnice, centre rezidențiale pentru persoane adulte aflate în dificultate, centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități, centre rezidențiale pentru copii), dintre care 23 publice.

Echipele mixte sunt formate din reprezentanți ai structurilor județene din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului, Inspectoratului Teritorial de Muncă,  Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Rezultatele verificărilor sunt integrate de către Instituția Prefectului Județul Prahova, care întocmește raport zilnic pe baza informațiilor transmise de către reprezentanții instituțiilor participante la acțiune.

LISTA CENTRELOR VERIFICATE ÎN DATA DE 13 IULIE 2023:

  1. Centru Rezidențial Persoane Vârstnice (I) – S.C. Manor Care House S.R.L, Ploiești
  2. Centru Rezidențial Persoane Vârstnice (II) – S.C. Manor Care House S.R.L, Ploiești
  3. Centru Rezidențial Persoane Vârstnice ”Casa Alegria 1”- Alegria Lux Residence, Ploiești
  4. Centru Rezidențial Persoane Vârstnice ”Casa Alegria”- Alegria Lux Residence, Ploiești
  5. Centru de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – DGASPC, Ploiești
  6. Centrul de plasament pentru copilul cu handicap componentă funcțională a Complexului de servicii comunitare ”Sfântul Andrei”- DGASPC, Ploiești
  7. Centru de plasament în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia – DGASPC, Breaza
  8. Centru rezidențial pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Centrul de tranzit Concordia – Organizația Umanitară Concordia, Ploiești
  9. Centru de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Casa Abraham- Organizația Umanitară Concordia, Ploiești
  10. Centru Rezidențial Persoane Vârstnice- ASSC, Ploiești

!! În urma controlului din data de 14 iulie 2023 la Patrick Medical Center- Băicoi, vă aducem la cunoștință următoarele:

– Unitatea sanitară cu paturi Patrik Medical Center SRL NU ESTE furnizor de servicii sociale, NU este serviciu social, NU se află sub incidența Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, drept urmare nu se află în evidența Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

– Deficiențele constatate în urma verificării:

– neanunțarea la DSP prahova a lucrărilor efectuate la nivelul etajului 4 și relocarea pacienților, nu se asigură dezinsecția apelor uzate înainte de evacuare în reteaua de canalizare a localității;

 – spațiu depozitare SNCU(subproduse nedestinate consumului uman) amenajat necorespunzător/ neinscripționat.

 – neimplementare măsuri analiză de risc la securitatea fizică, lipsă proiect tehnic al sistemului de alarmare împotriva efracției

 – nestabilirea măsurilor de protecție în caz de cutremur

 – lipsă evidență ora de intrare ora de ieșire din programul de lucru,

—instruire insuficienta

4 avertismente scrise si o amenda in valoare de 3000 lei

 

Instituția Prefectului – Județul Prahova

15 iulie 2023