Informații noi pentru proprietarii imobilelor aflate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Ploieşti-Buzău construcția lotului 3 (Pietroasele – Municipiul Buzău) al autostrăzii Ploiești-Buzău (A7)!

“Inceperea activitatii comisiilor de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real”

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), aduce la cunoștință celor interesați faptul că în baza HG nr. 860/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Ploieşti-Buzău”, aflate pe raza localităţilor Râfov, Dumbrava, Drăgăneşti, Albeşti-Paleologu, Tomşani, Colceag, Baba Ana din judeţul Prahova.

 

Planul cu amplasamentul lucrării și listele cu imobilele incluse în anexa la HG nr. 860/2021, pot fi consultate pe web site-ul: www.cnadnr.ro sectiunea Autostrazi / subsectiunea Exproprieri.

Anterior publicării prezentului anunț, CNAIR SA a demarat operațiunea de întocmire a documentațiilor cadastrale aferente imobilelor expropriate în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

Ulterior recepționării și avizării de către OCPI a documentațiilor cadastrale, se vor afișa la sediile consiliilor locale ale localităţilor sus-menţionate listele cu imobilele pentru care pot fi depuse cereri de acordare a despăgubirilor. Primele tabele vor fi afișate începând cu data de 5 aprilie 2023.

Titularii de drepturi reale asupra imobilelor afectate de expropriere sunt rugați să depună la sediile Consiliilor Locale anterior menţionate cereri de acordare a despăgubirilor însoțite de actele care fac dovada dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale, în copie legalizată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010.

Modele ale acestor cereri pot fi obținute de la sediul consiliului local al localității pe raza căruia este situat imobilul expropriat. Ședințele Comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real în temeiul căruia cererile de acordare a despăgubirilor au fost formulate și care constată in acceptarea sau, după caz, neacceptarea cuantumului despăgubirii, vor avea loc ulterior datei de 19 aprilie 2023, ca urmare a finalizarii verificarii documentelor depuse de catre persoanele expropriate la sediile Consiliilor Locale.

Datele la care vor avea loc ședințele vor fi anunțate prin afișare la sediul fiecărui Consiliu Local, iar persoanele care vor depune cereri de acordare a despăgubirilor vor fi convocate să se prezinte la ședințele Comisiilor în condițiile Legii nr. 255/2010.