MĂSURI PENTRU GESTIONAREA POSIBILELOR SITUAȚII DE URGENȚĂ CAUZATE DE PERIOADA CANICULARĂ

Având în vedere prognoza meteo care indică o creștere a temperaturilor, constituindu-se astfel factori de risc pentru desfășurarea normală a activităților economice și sociale la nivelul unităților administrativ-teritoriale, prefectul Virgiliu Daniel Nanu, președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova, a adus în vederea tuturor U.A.T.- urilor din județ necesitatea luării măsurilor pentru gestionarea posibilelor situații de urgență.

Așadar, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale reiese necesitatea de a fi analizată de urgență situația operativă, de a fi identificate riscurile și totodată, de a fi dispuse măsurile specifice cu privire la:

– întocmirea și actualizarea la nivelul localităților a evidenței persoanelor aflate în dificultate, a căror stare de sănătate poate fi influențată negativ de caniculă;

– determinarea nivelului apei din fântâni și supravegherea permanentă a calității apei potabile din rețeaua comunală de alimentare, cu solicitarea efectuării de analize periodice privind potabilitatea;

– asigurarea unor surse alternative de apă în situația reducerii substanţiale a debitului în rețeaua comunală de distribuție sau ca urmare a avarierii acesteia;

– identificarea locurilor pentru amplasarea punctelor de prim ajutor și a punctelor de distribuție a apei potabile.

!  Punctele de prim ajutor trebuie amplasate în spații publice climatizate, vizibil semnalizate (de exemplu: şcoli, grădiniţe, supermarketuri, alte institutii publice etc.).

– asigurarea de surse alternative de electricitate pentru funcționarea în condiții optime a activității unităților medicale, îndeosebi a celor de urgență;

– identificarea institutiilor de cazare colectiva cu condiții de microclimat deficitare. Aplicarea de măsuri pentru ameliorarea condițiilor de locuire sau stabilirea de spații de locuit provizorii pentru persoanele în dificultate.

Potrivit prevederilor Ordinului comun MIRA/MSP/MMFES/MMDD nr.247/1235/631/1130/2007, odată cu primirea avertizărilor meteorologice privind

creșterea temperaturilor diurne – codificate cod galben sau cod portocaliu, comitetele locale pentru situații de urgență vor iniția următoarele acțiuni:

– informarea mass-mediei locale cu privire la semnificația codificării avertizărilor primite, precum și referitor la măsurile luate; pregătirea și difuzarea mesajelor specifice către populatie;

– activarea punctelor de distribuţie a apei potabile amenajate în special în zonele aglomerate şi activarea punctelor de prim ajutor în spaţiile identificate şi semnalizate vizibil;

– asigurarea funcţionării continue a sistemului centralizat de distribuire a apei şi asigurarea necesarului de apă;

– luarea de măsuri pentru adaptarea programului serviciilor publice astfel încât deplasarea populaţiei către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate. În mod similar vor fi formulate recomandări pentru modificarea corespunzătoare a programului de lucru al unităţilor de aprovizionare cu alimente şi prestatoare de servicii.

– înfiinţarea unui tel verde pentru populaţie, în vederea primirii de informaţii asupra unor situaţii critice intervenite şi pentru transmiterea de recomandări;

– utilizarea panourilor de afişaj din localităţi pentru formularea de recomandări cu privire la măsurile preventive necesar a fi luate de populaţie pentru a se proteja pe durata caniculei;

– informarea organizatorilor de evenimente sportive, culturale, comerciale etc. cu privire la durata şi intensitatea caniculei, pentru a lua măsurile adecvate;

– menţinerea condiţiilor corespunzătoare în taberele şcolare;

– aplicarea măsurilor de prevenire a riscurilor la persoanele vulnerabile, cu asigurarea nevoilor zilnice privind tratamentul, îngrijirea, alimentaţia de bază. Desfăşurarea pregătirilor pentru organizarea preluării acestora de către entităţi care asigură îngrijiri la domiciliu.

 

Instituția Prefectului Județul Prahova

18 iulie 2022