PARTICIPAREA PREFECTULUI, VIRGILIU DANIEL NANU LA PREZENTAREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL DE PREGĂTIRE SCHENGEN

📖În cursul zilei de ieri, 8 februarie 2022, prefectul județului Virgil Daniel Nanu a participat alături de subprefectul Alexandru Vane la prezentarea Raportului de evaluare a activității din anul 2021 a Centrului Multifuncțional de Pregătire Schengen, activitate la care au fost prezenți în urma invitației chestorului principal, dr.Ovidiu Macovei – directorul CMPS.
📖Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen desfăşoară activităţi de formare profesională iniţială şi continuă, a personalului Ministerului Afacerilor Interne şi a altor categorii de persoane din afara ministerului cu atribuţii în domeniul Schengen, precum şi de cercetare ştiinţifică, prin intermediul următoarelor catedre:
🖋Catedra Acquis Schengen și Combaterea Criminalității Transfrontaliere;
🖋Catedra de Limbi Străine și Comunicare Profesională – Terminologie Schengen;
🖋Catedra Sisteme Informatice Schegen și Cooperare Polițienească;
🖋Catedra Comunicații și Tehnologia Informației.
📖Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen este unitatea de formare profesională inițială și continuă din subordinea Direcției Generale Management Resurse Umane a Ministerului Afacerilor Interne, coordonată didactic-metodologic si curricular de către Academia de Poliție “A.I. Cuza”.
📖Având în vedere că activitățile de pregătire din Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen se desfășoară în cele două locații ale acestuia una în municipiul Buzău și una în municipiul Ploiești, la activitatea de prezentare a raportului de activitate pentru anul 2021 din județul nostru, a fost prezent și prefectul județului Buzău, Daniel Marian Țiclea.